Al uw actuele nieuws omtrent de openbare ruimte vindt u op deze pagina. Onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, beheer en onderhoud, groen & natuur, straatmeubilair, ontwerp en ruimtelijke plannen, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden hieronder besproken. Tevens heeft de website van de Openbare Ruimte een agenda, waar u de meest relevante activiteiten, beurzen en open dagen kunt bekijken.

Vuilniszakken op straat in Amsterdam

Een kleiner overheidsbudget voor afvalbeheer hoeft niet altijd te resulteren in een mindere zorg voor de openbare ruimte. Uit een kleine rondgang van Binnenlands Bestuur blijkt dat Nederlandse gemeenten soms zeer creatieve oplossingen bedenken om de publieke ruimte toch schoon… Lees verder

Openbare ruimte in Utrecht, Lucasbolwerk

Utrecht wil meer directe invloed uit gaan oefenen op de verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. Speerpunten van het nieuwe beleid zijn het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van de efficiëntie en de bevordering van de samenhang in het… Lees verder

Jaarcongres Amsterdam Vastgoed 2013

Waar liggen de komende jaren nu echt de vastgoedkansen in Amsterdam? Welke gebieden zijn interessant om op in te zetten door gemeente en marktpartijen?  En welke projecten zijn er gepland? U hoort het allemaal op donderdag 4 april tijdens het… Lees verder

Steden moeten een veranderend klimaat aankunnen

Steelcase Solutions, aanbieder van totaalconcepten op het gebied van werkomgevingen, heeft het nieuwe kantoor van Urgenda in New Energy Docks ingericht. In de inrichting komt de gemeenschappelijke deler van de verschillende partijen, het streven naar duurzaamheid en innovatie, goed tot… Lees verder

De productie van de windmolens in de Wieringermeer is gestaakt.

Om schone energie op te wekken, werden volgens het bestemmingsplan windmolens gebouwd in de Wieringmeer. Volgens de Raad van State is echter niet goed onderzocht welk effect de geplande windmolens op de radar van de nabijgelegen defensiebasis hebben. Derhalve heeft… Lees verder

Luchtfoto van Leiden (bron: Wikipedia - Debot)

Gemeenten moeten sinds 2012 rekening houden met cultuurhistorische waarden tijdens de vormgeving van hun ruimtelijke plannen. Dit staat vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voordat ze dit kunnen bewerkstelligen, moet echter vaak cultuurhistorisch onderzoek gedaan worden.

Gemeenten stemmen in met akkoord financiën

De gemeenten hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de Wet Hof, schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds. Ondanks het feit dat een meerderheid (73%) het akkoord aanvaardbaar vindt, blijven er bezwaren bestaan, voornamelijk over de bezuinigingen die de gemeenten te wachten staan.

Tuin Huize Morren in de gemeente Oldenbroek (bron: Wikipedia - Gouwenaar)

De Gelderse gemeente Oldebroek wil met haar bewoners in gesprek treden over een plan om voortaan gezamenlijk de openbare ruimte te onderhouden. Op deze manier moet voorkomen worden dat een bezuiniging op het gemeentebudget zal resulteren in een afname van… Lees verder

Zicht op Westhaven in het westen van Amsterdam.

Op dinsdag 29 januari stelde Eelco Brinkman, voorman van Bouwen Nederland, dat gemeenten de grondprijzen voor hun bouwkavels met 10% zouden moeten verlagen om zo een impuls te geven aan de woningmarkt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet echter… Lees verder

Opgravingen bij de archeologische locatie Anesmopilia op Kreta.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodigt gemeenteambtenaren voor archeologie, monumentenzorg en ruimtelijke ordening uit om op 12 februari mee te discussiëren over archeologie in de gemeentelijke praktijk. Bij de bijeenkomst zal er antwoord worden gegeven op verscheidene vragen waar… Lees verder