Al uw actuele nieuws omtrent de openbare ruimte vindt u op deze pagina. Onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, beheer en onderhoud, groen & natuur, straatmeubilair, ontwerp en ruimtelijke plannen, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden hieronder besproken. Tevens heeft de website van de Openbare Ruimte een agenda, waar u de meest relevante activiteiten, beurzen en open dagen kunt bekijken.

Hondenuitlater in Buenos Aires (bron: flickr - fearghalonuallain)

Op 24 januari 2013 sprak het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch zich uit over de rechtsgeldigheid van de hondenbelasting. Volgens de rechter is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel om deze vorm van belasting alleen te gebruiken als bron van inkomsten. De… Lees verder

De productie van de windmolens in de Wieringermeer is gestaakt.

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is door adviesbureau Arcadis een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een combinatie van lokaal opgewekte wind- en zonne-energie financieel rendabel is, Nederland minder afhankelijk maakt van fossiele bronnen en… Lees verder

Kansen op gebied van architectuur tijdens Architectendag 2013

Op 24 januari 2013 vond de Architectendag plaats, een dag waarop ca. 250 architecten met enthousiasme nadachten en discussieerden over kansen en veranderingen in hun vakgebied. ‘Laten we ervoor zorgen dat we deel van de oplossing zijn,’ aldus BNA-voorzitter Willem… Lees verder

NEN lanceert een nieuwe versie van de EMG rekentool.

Agentschap NL heeft een nieuwe versie van de rekentool bij NVN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau’ beschikbaar gesteld. Het betreft een versie van de EMG waarin een aantal verwijzing- en printproblemen verholpen zijn.

Foto van de unieke afwaterpatronen van het idee 'Watertegels' van Kathlijn de Booij (bron: Cement&BetonCentrum)

Kathlijn de Booij heeft de ideeënprijsvraag 2012 ‘In de kiem gescoord – Speels Beton’ gewonnen met haar inzending ‘Watertegels’ . Zij ontving een cheque ter waarde van 5.000 euro voor de verdere ontwikkeling van haar idee uit handen van André… Lees verder

Gemeenten stemmen in met akkoord financiën

Het Gelderse Lingewaard moet miljoenen aan regulier en achterstallig onderhoud aan gemeentelijke panden financieren. Om die reden zet de gemeente al haar 199 gebouwen te koop, ondanks de slechte huidige vastgoedmarkt.

Aco Drain lijnafwatering. Beeld door ACO.

Om een betere milieuomgeving te bewerkstelligen moet ook verantwoordelijkheid genomen worden voor de afwatering, van het opvangen en zuiveren van water tot het bergen en afvoeren. ACO, specialist op het gebied van afwateringstechniek, heeft daarom een concreet programma opgezet om… Lees verder

Kunstwerk Twee vogels aan de Abeellaan in Woerden.

Het is de bedoeling dat het Stadsmuseum in Woerden zorg gaat dragen voor de openbare kunstwerken in de stad. Dat heeft de gemeente Woerden laten weten. Tevens wil de gemeente toewerken naar een kwalitatief hoogwaardige kerncollectie van kunstwerken in de… Lees verder

Installatie groengasleiding op Schietmonnikoog (bron: Greenchoice)

Het Samenwerkingsverband Groen Gas Schiermonnikoog (SGGS), een collectief van de boeren van het eiland, wil samen met energieleverancier Greenchoice gaan investeren in de productie van groen gas. Met behulp van een biovergistingsinstallatie willen de boeren uiteindelijk gaan voorzien in ruim… Lees verder

Het Markeermeer en de Houtribdijk.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt dit jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor natuurgebieden. Zo wordt onder meer het project de Markerwadden gesteund met 15 miljoen euro. Er zullen meer eilanden in het Markermeer komen, waardoor het gebied aantrekkelijker voor… Lees verder