Al uw actuele nieuws omtrent de openbare ruimte vindt u op deze pagina. Onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, beheer en onderhoud, groen & natuur, straatmeubilair, ontwerp en ruimtelijke plannen, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden hieronder besproken. Tevens heeft de website van de Openbare Ruimte een agenda, waar u de meest relevante activiteiten, beurzen en open dagen kunt bekijken.

Verkeersveiligheid gaat achteruit in Nederland.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) doet sinds 2009 jaarlijks onderzoek naar de verkeersveiligheid in Nederland onder de naam Monitor verkeersveiligheid. Begin februari verschenen de resultaten van het onderzoek in 2012. Daaruit blijkt dat het niet goed gaat met de… Lees verder

Openbare aanplak (bron: Wikipedia - M.M.Minderhoud)

De gemeente Oosterhout is uitermate tevreden met het nieuwe aanplakbeleid dat vorig jaar in werking is getreden. Volgens wethouder Willemsen is de openbare ruimte in een paar maanden tijd veel schoner en veiliger geworden. Bovendien levert het nieuwe beleid de… Lees verder

Basisschool de Bolster in Gilze

Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap… Lees verder

De openbare ruimte telt ruim 200.000 camera’s voor onder meer toezicht.

In 2012 werd door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) onderzoek gedaan naar ‘Camera’s als straatmeubilair’. Het verslag werd gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is uitgeveoerd door Sander Flight (onderzoeksbureau DSP-groep), Karin Jansen en Cora… Lees verder

Bijlmermeer, Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam heeft zich voorgenomen om harder op te gaan treden tegen het treiteren op straat. Om dit te bewerkstelligen zullen professionals op het gebied van zorg en veiligheid in de toekomst beter gaan samenwerken en harder gaan optreden.

Op 7 maart 2013 vindt de Dag van de Sportaccommodaties plaats.

De organisatie van de Dag van de Sportaccomodaties heeft bekendgemaakt dat het NOC*NSF en enkele andere belangrijke sportbonden, waaronder het KNVB, KNHB en NGF, op 7 maart 2013 aanwezig zullen zijn op de beurs. De sportbonden zijn bij elkaar te… Lees verder

Het Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte is van start.

Het Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte (OCBOR) is officieel van start gegaan. Het centrum biedt een ruim aanbod van opleidingen en cursussen op het gebied van bomen in de openbare ruimte aan, van aanleg en beheer tot inspectie en beleid.

Vuilniszakken op straat in Amsterdam

Een kleiner overheidsbudget voor afvalbeheer hoeft niet altijd te resulteren in een mindere zorg voor de openbare ruimte. Uit een kleine rondgang van Binnenlands Bestuur blijkt dat Nederlandse gemeenten soms zeer creatieve oplossingen bedenken om de publieke ruimte toch schoon… Lees verder

Openbare ruimte in Utrecht, Lucasbolwerk

Utrecht wil meer directe invloed uit gaan oefenen op de verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. Speerpunten van het nieuwe beleid zijn het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van de efficiëntie en de bevordering van de samenhang in het… Lees verder

Jaarcongres Amsterdam Vastgoed 2013

Waar liggen de komende jaren nu echt de vastgoedkansen in Amsterdam? Welke gebieden zijn interessant om op in te zetten door gemeente en marktpartijen?  En welke projecten zijn er gepland? U hoort het allemaal op donderdag 4 april tijdens het… Lees verder