Al uw actuele nieuws omtrent de openbare ruimte vindt u op deze pagina. Onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, beheer en onderhoud, groen & natuur, straatmeubilair, ontwerp en ruimtelijke plannen, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden hieronder besproken. Tevens heeft de website van de Openbare Ruimte een agenda, waar u de meest relevante activiteiten, beurzen en open dagen kunt bekijken.

Basisschool de Bolster in Gilze

Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen in het primair onderwijs overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap… Lees verder

De openbare ruimte telt ruim 200.000 camera’s voor onder meer toezicht.

In 2012 werd door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) onderzoek gedaan naar ‘Camera’s als straatmeubilair’. Het verslag werd gesubsidieerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is uitgeveoerd door Sander Flight (onderzoeksbureau DSP-groep), Karin Jansen en Cora… Lees verder

Bijlmermeer, Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam heeft zich voorgenomen om harder op te gaan treden tegen het treiteren op straat. Om dit te bewerkstelligen zullen professionals op het gebied van zorg en veiligheid in de toekomst beter gaan samenwerken en harder gaan optreden.

Op 7 maart 2013 vindt de Dag van de Sportaccommodaties plaats.

De organisatie van de Dag van de Sportaccomodaties heeft bekendgemaakt dat het NOC*NSF en enkele andere belangrijke sportbonden, waaronder het KNVB, KNHB en NGF, op 7 maart 2013 aanwezig zullen zijn op de beurs. De sportbonden zijn bij elkaar te… Lees verder

Het Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte is van start.

Het Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte (OCBOR) is officieel van start gegaan. Het centrum biedt een ruim aanbod van opleidingen en cursussen op het gebied van bomen in de openbare ruimte aan, van aanleg en beheer tot inspectie en beleid.

Vuilniszakken op straat in Amsterdam

Een kleiner overheidsbudget voor afvalbeheer hoeft niet altijd te resulteren in een mindere zorg voor de openbare ruimte. Uit een kleine rondgang van Binnenlands Bestuur blijkt dat Nederlandse gemeenten soms zeer creatieve oplossingen bedenken om de publieke ruimte toch schoon… Lees verder

Openbare ruimte in Utrecht, Lucasbolwerk

Utrecht wil meer directe invloed uit gaan oefenen op de verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. Speerpunten van het nieuwe beleid zijn het verbeteren van de kwaliteit, het verhogen van de efficiëntie en de bevordering van de samenhang in het… Lees verder

Jaarcongres Amsterdam Vastgoed 2013

Waar liggen de komende jaren nu echt de vastgoedkansen in Amsterdam? Welke gebieden zijn interessant om op in te zetten door gemeente en marktpartijen?  En welke projecten zijn er gepland? U hoort het allemaal op donderdag 4 april tijdens het… Lees verder

Steden moeten een veranderend klimaat aankunnen

Steelcase Solutions, aanbieder van totaalconcepten op het gebied van werkomgevingen, heeft het nieuwe kantoor van Urgenda in New Energy Docks ingericht. In de inrichting komt de gemeenschappelijke deler van de verschillende partijen, het streven naar duurzaamheid en innovatie, goed tot… Lees verder

De productie van de windmolens in de Wieringermeer is gestaakt.

Om schone energie op te wekken, werden volgens het bestemmingsplan windmolens gebouwd in de Wieringmeer. Volgens de Raad van State is echter niet goed onderzocht welk effect de geplande windmolens op de radar van de nabijgelegen defensiebasis hebben. Derhalve heeft… Lees verder