Al uw actuele nieuws omtrent de openbare ruimte vindt u op deze pagina. Onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, beheer en onderhoud, groen & natuur, straatmeubilair, ontwerp en ruimtelijke plannen, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden hieronder besproken. Tevens heeft de website van de Openbare Ruimte een agenda, waar u de meest relevante activiteiten, beurzen en open dagen kunt bekijken.

Congres AI, Big Data en Blockchain bij de overheid

Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain. Drie grote ontwikkelingen die het publiek domein stevig gaan veranderen. Maar ook drie onderwerpen die onderhevig zijn aan hypes. Tijdens dit congres krijgt u duidelijkheid over de zin en onzin rondom de ontwikkeling van de digitale overheid.

Drijvende zonne-melkfles voorziet Floating Farm van duurzame energie

Profloating heeft de aanleg voltooid van ’s werelds eerste drijvende PV-systeem in de vorm van een melkfles in de haven van Rotterdam. Profloating, een innovatief Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in drijvende zonne-energieoplossingen, realiseerde het uniek gevormde drijvende zonne-energieproject in nauwe samenwerking met Floating Farm, een volledig functioneel melkveebedrijf op het water in de stad.

Open warmtenetten zijn onmisbaar voor de energietransitie

Warmtenetten zijn een belangrijke schakel in de omschakeling naar duurzame energiebronnen als biomassa, geothermie en restwarmte. Doordat huidige warmtenetten kleinschalig zijn, is er geen sprake van concurrentie tussen leveranciers en wordt het warmtetarief gebaseerd op de gasprijs. Wij pleiten voor open warmtenetten, waarbij meerdere leveranciers met elkaar concurreren op zowel prijs als duurzaamheid en kwaliteit van de geleverde warmte.

Nieuwe subsidieregeling voor klimaatneutraal en circulair inkopen

Goed nieuws; vanaf nu wordt maatschappelijk verantwoord inkopen een stuk gemakkelijker. U kunt namelijk gesubsidieerde hulp inschakelen om dit op een goede manier te doen. Wiltec vindt dit een zeer positieve ontwikkeling vanuit haar visie om duurzaam en circulair te ondernemen en produceren, maar ook door de zoektocht die veel organisaties hebben op dit gebied. Deze regeling helpt organisaties om stappen te zetten in circulair ondernemen!

Vacature | Beleidsadviseur Openbare Ruimte | 36 uur | Gemeente Amsterdam

Hoe blijft Amsterdam een stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is? Als beleidsadviseur openbare ruimte weet jij het antwoord. Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Beleidsadviseur Openbare Ruimte.

Vacature | Programmeur Openbare Ruimte | 36 uur | Gemeente Amsterdam

De ambitie van Amsterdam? Een schone, hele en veilige openbare ruimte. En dat gaan we bereiken met jou als onze programmeur openbare ruimte.Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Programmeur Openbare Ruimte.

Verduurzaming van woningen: bewoner hoeft niets te betalen

De Woonpas is een groep multi-disciplinaire ondernemers die woningverduurzaming vanuit bewonersperspectief en -belang wil opschalen en hierbij de verbinding wil leggen met de regierol van gemeenten.

Vacature | Programmamanager Stedelijke Programmering | 36 uur | Amsterdam

De afdeling Stedelijke Programmering zorgt voor de afstemming van werkzaamheden, zodat een straat maar één keer open hoeft en de stad bereikbaar blijft. Heb je belangstelling voor om deze afdeling te ondersteunen?

Voorbereiden op droogte

De droge zomer van 2018 heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld.

Vacature | Strategisch adviseur Mobiliteit en Milieu | 36 uur | Den Haag

Hoe ziet de toekomst van het openbaar vervoer eruit? Hoe zorgen we voor een vergroting van de veiligheid in het verkeer? Hoe versterken we het goederenvervoer per weg, spoor en water? Hoe geven we gezondheidsthema’s als lucht en geluid een plek in de mobiliteitsopgaven? Zijn dit vraagstukken waar jij ons iets te bieden hebt, lees dan snel verder!