Al uw actuele nieuws omtrent de openbare ruimte vindt u op deze pagina. Onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid, beheer en onderhoud, groen & natuur, straatmeubilair, ontwerp en ruimtelijke plannen, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden hieronder besproken. Tevens heeft de website van de Openbare Ruimte een agenda, waar u de meest relevante activiteiten, beurzen en open dagen kunt bekijken.

Waarom niet betalen voor gebruik?

Bij de inrichting van de openbare ruimte is het traditioneel gebruik dat gemeenten materialen voor de openbare ruimte kopen en vervolgens gebruiken. Er is een trend en behoefte om duurzame herbruikbare materialen toe te passen. Kenmerkend voor een circulaire economie… Lees verder

Vacature Stedenbouwkundige | Gemeente Raalte

Om hier invulling aan te geven zijn wij in het domein Ruimte op zoek naar een Stedenbouwkundige

nieuwe maaimachine groenbeheer

Lankhorst – producent van innovatieve kunststof producten en diensten- en W&H Sports – leverancier van kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen – hebben hun handen ineen geslagen met de start van GreenMatter.

huisprijzen stijgen huizenprijzen 2018

De huizenmarkt staat enorm onder druk, dat horen we continu. In het derde kwartaal van 2018 ligt de gemiddelde huizenprijs in Nederland op €292.000. Waar in het land wonen we nou het duurst? Hint: het is niet Amsterdam!

Insert lanceert website en circulaire marktplaats

Dinsdag 13 november zijn de website en marktplaats van stichting Insert gelanceerd. Op deze marktplaats worden grote volumes herbruikbare bouw-, civiele en groenmaterialen aangeboden. Daarnaast wordt op de website kennis gedeeld om anderen op weg te helpen naar circulair werken. 

Nu te lezen: InfraTech-special!

Van 15 tot en met 18 januari 2019 strijkt het ‘kennisplatform InfraTech’ neer in Ahoy te Rotterdam. De gemeente Rotterdam is samen met Rijkswaterstaat en Ahoy gastheer. Zij gaat bovendien samen met een aantal andere gemeenten en Vereniging Stadswerk het… Lees verder

Beheerder Speelvoorzieningen

Je bent hét klankbord als het gaat om proces- en organisatie vraagstukken op het gebied van openbare ruimte! Tevens ben je een hulpmotor voor de ontwikkeling op individueel- en groepsniveau. Senior Beleidsmedewerker Openbare Ruimte met leidinggevende capaciteiten 36 uur |… Lees verder

blauwalg voorkomen bestrijden

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen ondertekenden op 20 november het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptie. In dit akkoord staat dat de overheden gezamenlijk 600 miljoen euro gaan investeren in maatregelen om de schade door droogte, wateroverlast en hittestress in Nederland te… Lees verder

Meldpunt Vuurwerkoverlast stopt omdat doel is bereikt

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is gestopt. Omdat de politiek heeft geregeld dat gemeenten het afsteken van vuurwerk binnen zones kan beperken, vindt het initiatief het niet meer nodig dat er een meldpunt is.

Stedenbouw is een gezelschapsspel

Geen toekomst zonder verleden, vindt stedenbouwkundige Daaf Ledeboer. Mensen die bezig zijn met het vorm geven aan de gebouwde omgeving moeten over historisch besef beschikken: “Ik probeer altijd te denken in lange lijnen om vanuit het verleden identiteit en authenticiteit… Lees verder