Programma Nationale Groendag bekend

Dit bericht is geplaatst op 28 juli 2019 in Nieuws

Dit jaar vindt de Nationale Groendag plaats op 14 november in Wageningen. Het thema van de dag is “Samen werken aan biodiversiteit”. Drie top sprekers lichten dit thema nader toe, ieder vanuit zijn eigen expertise.

Foto: Pixabay

Zoals het thema al suggereert, wil de organisatie van de Nationale Groendag dit jaar het belang van biodiversiteit onder de aandacht brengen. Hoewel dit een zeer actueel thema is, raakt het toch vaal ondergesneeuwd in het beleid bij gemeenten. De urgentie van biodiversiteit ontbreekt simpelweg. De belangrijkste reden hiervoor is dat de de economische schade als gevolg van de afname van biodiversiteit lastig is om kwantificeerbaar te maken in euro’s, in tegenstelling dus tot klimaatverandering.

Louise Vet

De eerste gastspreker op Nationale Groenedag is Louise Vetm onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteit, Louise Vet, evenals directeur van het NIOO-KNAW. Het Deltaplan Biodiversiteit moet alle grondgebruikers stimuleren om bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit. Dus samenwerken om het natuurverlies om te buigen naar herstel. Daarnaast bevat het plan ambitieuze doelstellingen voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) werkt aan een betrouwbaar financieel stelsel in Nederland.  Risico’s voor de financiële instellingen in kaart brengen maakt hier deel van uit. Een van de dreigingen  die DNB constateert is het biodiversiteitsverlies, bijvoorbeeld het verlies van de bestuiving en de afname van de weerbaarheid van ecosystemen, wat weer gevolgen heeft voor  de landbouw. Joris van Toor van De Nederlandsche Bank gaat daar in zijn keynote op in.

Adriaan Geuze

Landschapsarchitect en stedenbouwkundige Adriaan Geuze – directeur van West 8 en hoogleraar aan Wageningen Universiteit- sluit de ochtend van de Nationale Groendag  als derde keynote-spreker af met een inspirerend verhaal.

Steenbreektrofee

Een verder onderdeel van de Nationale Groendag is de uitreiking van de Steenbreektrofee 2019. Via deze link leest u meer over deze prijs.