Provincies inventariseren bruggen die mogelijk beschilderd zijn met ziekteverwekkende verf

Dit bericht is geplaatst op 24 december 2018 in Nieuws

Bron Pixabay

Rijkswaterstaat bekent dat de Waalbrug in Nijmegen in 1992 werd beschilderd met een oude verflaag. De verflaag heet chroom-6 en bevat onder andere een kankerverwekkende stof. Chroom-6 is sinds 1994 verboden voor consumenten en sinds 2017 geldt er een algemeen verbod op (vliegtuigindustrie uitgezonderd). Al eerder bleek dat de verf op bruggen in Noord-Holland en Zeeland zit. Bijna alle provincies inventariseren nu hun bruggen om te kijken of die de ziekteverwekkende stof bevatten.

Chroom-6 is alleen schadelijk als iemand er direct mee in aanraking komt. Het is te vergelijken met asbest: als je het niet aanraakt, kan het geen kwaad. Als de verflaag echter wordt weggeschuurd, komt de schadelijke stof vrij. Dit kan dus bij een onderhoudsbeurt gebeuren. Als iemand met herhaling aan chroom-6 wordt blootgesteld, kan dat leiden tot kanker of een anti-immuunziekte. De werknemers die worden opgeroepen voor een onderhoudsbeurt van bruggen die met zekerheid chroom-6 bevatten, dragen dan ook beschermende kleding, handschoenen en mondkapjes.

Er kan niet met zekerheid worden gezegd dat de schilders die in het verleden de verflagen met chroom-6 aanbrachten, voldoende tegen de stof beschermd waren. Dit is volgens de provincies lastig te bepalen, omdat ze met verschillende aannemers werken en die ook weer verschillende schilders oproepen om een klus te klaren.

Hieronder de stand van zaken betreft de inventarisaties op bruggen en sluizen waar mogelijk chroom-6 in de verf zit:

Groningen
In Groningen worden op dit moment offertes bekeken ter voorbereiding op preventief onderzoek. Voor dit onderzoek zijn nu 16 van de 56 ‘beweegbare objecten’ geselecteerd. Gelet op het bouwjaar wordt vermoed dat op deze objecten chroom-6 in de verf kan zitten.

Overijssel
Overijssel heeft onderzoek laten doen betreft de 38 bruggen en sluizen die komend jaar onderhoud nodig hebben. Tien bevatten chroom-6. De provincie verwacht niet meer kosten kwijt te zijn dan noodzakelijk is. Volgens een woordvoerder moeten ze ook milieu-afschermende en arbeidshygiënische maatregelen treffen als er geen sprake is van chroomverf.

Friesland
Het is niet duidelijk of Friesland een inventarisatie laat opmaken of dat er al een onderzoek is verricht met bijbehorende maatregelen tot gevolg.

Drenthe
In Drenthe zijn er twintig bruggen onderhouden. In geen van deze bruggen is chroom-6 aangetroffen.

Flevoland
Gedurende de komende jaren zal er in Flevoland groot onderhoud worden gepland op maar liefst zestien plekken met bruggen en sluizen. Naar aanleiding van onderzoek werd geconcludeerd dat er op twaalf locaties verf is gebruikt met chroom-6.

Gelderland
De provincie Gelderland bezit drie ‘natte civiele kunstwerken’. Deze kunstwerken zal de provincie binnenkort laten onderzoeken om te kijken of er verf is gebruikt waar chroom-6 in zit. Alle andere bruggen en sluizen in Gelderland zijn in bezit van gemeentes, waterschappen en Rijkswaterstaat en worden door hen onderhouden.

Utrecht

In Utrecht loopt een onderzoek om te kijken of er in de oude verflagen op zeven beweegbare bruggen chroom-6 zit en er maatregelen moeten worden getroffen of niet.

Noord-Holland

In Noord-Holland is een zogeheten ‘quickscan’ uitgevoerd op 49 bruggen. Uit de quickscan bleek dat iets meer dan de helft van het schilderwerk op de bruggen chroom-6 bevat. Voor de onderhoudsbeurten zullen veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Zuid-Holland
Zuid-Holland heeft geen preventief onderzoek gedaan naar de ziekteverwekkende stof op bruggen en sluizen. Als er planmatig onderhoud plaatsvindt in de toekomst, zal er standaard een onderzoek naar chroom-6 worden uitgevoerd.

Zeeland
In Zeeland is er onderzoek verricht. In de verf op twee provinciale bruggen is chroom-6 aangetroffen. Op de andere bruggen die gedurende de afgelopen jaren gerenoveerd zijn, zit geen chroom-6. Het onderzoek geeft na een scan geen duidelijkheid over de rest van de bruggen en sluizen, een extra onderzoek volgt.

Noord-Brabant
Onderhoud aan bruggen wordt in Noord-Brabant uitgesteld totdat er onderzoek is uitgevoerd en er duidelijkheid is over of er chroomverf is gebruikt op onder andere bruggen. De provincie maakt eerst een inventarisatie naar de locaties en de omvang.

Limburg
In Limburg wordt geen preventief onderzoek uitgevoerd. Wel gaat de provincie ervan uit dat alle geschilderde objecten chroom-6 kunnen bevatten. In totaal beheert de provincie Limburg pakweg 75 objecten met een leuningconstructie. Als er onderhoudsbeurten komen, zal er worden onderzocht of er sprake is van chroom-6. Dan zullen er maatregelen worden genomen.