Rijk blijft investeren in stedelijke vernieuwing en krimp

Dit bericht is geplaatst op 14 november 2012 in Nieuws, Ontwerp en ruimtelijke plannen
Deel deze pagina

Een luchtfoto van Rotterdam. Beeld door Debot via Wikipedia.

Een luchtfoto van Rotterdam. Beeld door Debot via Wikipedia.

Uit het rapport ‘Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw’ van ABF Research blijkt dat landelijk €240 miljoen per jaar aan rijksgeld nodig blijft voor stedelijke vernieuwing en krimp. Zonder dit geld zijn gemeenten niet in staat de noodzakelijke investeringen te doen om wijken en buurten te onderhouden.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK in samenwerking met VNG en IPO. Er is door de VNG al eerder een investering van €220 miljoen voor de stedelijke vernieuwing en krimp gedaan, maar inmiddels blijkt een extra bedrag van nog eens €20 miljoen noodzakelijk. Er is hiervoor in het regeerakkoord echter geen financiële ruimte opgenomen.

Om die reden is bij het onderzoek opnieuw uitgerekend wat andere partijen zelf kunnen betalen en waar ze op aangesproken kunnen worden, zodat de overheid die investering niet hoeft te maken. In het rapport van ABF Research zijn enkele aannames gedaan voor investeringsmogelijkheden vanuit deze partijen.

Kijk voor meer informatie op de website van VNG.


Deel deze pagina