Rotterdam experimenteert met biologisch baggeren

Dit bericht is geplaatst op 5 juli 2016 in Groen & natuur, Nieuws, Water
Deel deze pagina

04_05_afb.1Door het gebruik van het product Bio-Vase (biologische korrels) wordt de sliblaag in het water afgebroken en is er geen zwaar materieel nodig om het slib uit het water te halen en af te voeren.

Met deze methode wordt het milieu minder belast, wordt het ecologisch evenwicht van het water hersteld, krijgen waterplanten meer kans en neemt algengroei af. Het water wordt daardoor helderder en op lange termijn kan de waterkwaliteit verbeteren. biologisch baggeren is vooral geschikt als de bagger in de watergangen, zoals singels, komt door bladafval en afstervend organisch materiaal. Deze korrel breekt het organisch materiaal stankvrij af. Vooraf wordt een nulmeting uitgevoerd. De vermindering van de sliblaag wordt elk kwartaal gemeten. Ook worden er analyses van de waterkwaliteit gedaan. Het biologisch baggeren wordt vooralsnog uitgevoerd in Charlois, IJsselmonde en Pernis.

Info: www.rotterdam.nl


Deel deze pagina