Samen Gezond in Deventer

Dit bericht is geplaatst op 8 april 2019 in Nieuws

De fysieke leefomgeving komt steeds meer in beeld als instrument om gezondheid te bevorderen. In Deventer wordt dit al actief toegepast. Marja de Jong, adviseur Publieke Gezondheid GGD IJsselland en coördinator netwerk Samen Gezond in Deventer, vertelt erover. 

 

Van onze partner, Stadswerk Magazine (nummer 1, 2018)

Hoe ziet het gezondheidsbeleid in Deventer eruit en wat is de rol van openbare ruimte?

De gemeente Deventer werkt sinds 2015 samen met partners in de stad actief aan gezondheid. De samenwerking krijgt vorm in het netwerk Samen Gezond in Deventer. De partners in het netwerk werken samen vanuit een gedeelde visie op gezondheid, ook wel positieve gezondheid genoemd. Gezondheid wordt gedefinieerd als het vermogen om eigen regie te voeren en om te gaan met fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven. Het doel is werken aan vitale burgers in een gezonde omgeving, met speciale aandacht voor het verminderen van gezondheidsachterstanden. Hierbij wordt gewerkt langs vijf sporen: Fysieke omgeving, Preventie en zorg, Gedrag en vaardigheden, Sociale omgeving en Participatie.

Begin 2016 is bovendien het project Gezondheid en Gedrag (GG) van start gegaan met als doel een verandering te realiseren in denken en doen: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Zo kunnen professionals uit zorg, welzijn, gemeentelijke afdelingen en andere geïnteresseerden (gratis) deelnemen aan inspiratiesessies en trainingen, waarin het werken vanuit gezondheid en de vraag van de cliënt centraal staat. Naast de Deventer wijkaanpak en de sociale teams spelen organisaties vanuit welzijn, zorg en sport een belangrijke rol in de transformatie naar gezondheid. Deelnemende organisaties zijn GGD IJsselland, Sportbedrijf Deventer, Raster welzijn, HCDO, Eno/Salland Zorgverzekeraar Deventer Ziekenhuis, Solis, Carinova, Mindfit, Fysiodé, Proscoop en Saxion Hogeschool.

Welke manieren zijn er om gezondheid te beïnvloeden via de fysieke leefomgeving?

In verhouding tot de andere manieren om gezondheid te beïnvloeden, zoals hierboven genoemd bij de sporen, is de expliciete aandacht voor de fysieke leefomgeving nog vrij nieuw. Deventer kent al een lange traditie van wijkgericht werken. Samen met bewoners wordt gewerkt aan veilige en leefbare wijken. Bewoners komen zelf met initiatieven om de directe leefomgeving te verbeteren. Hoewel dit niet altijd als zodanig wordt benoemd, draagt dit uiteraard ook bij aan gezondheid, zowel door de maatregelen waar ze aan werken, als door de actieve inzet, ofwel participatie. Gezondheid bevorderen in de buurt kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door watertappunten bij buurtcentra te realiseren. Daarnaast vindt aanleg en onderhoud van geveltuintjes plaats en zijn er periodieke schoonmaakacties door bewoners voor een schone en groene buurt. Bewoners hebben bovendien gezorgd voor de inrichting en het beheren van een buurttuin met speeltoestellen en bankjes voor ontmoeting, beweging en spelen. Zeer bevorderlijk voor de gezondheid.

WEBSITES
www.samengezondindeventer.nl
www.gezondin.nu
wij.deventer.nl