Teamleider Ruimtelijke Opgaven | 36 uur | Zwolle

Dit bericht is geplaatst op 10 juni 2020 in Nieuws, Vacatures
Deel deze pagina

Durf jij zowel inhoudelijk als procesmatig positie in te nemen in de opgaven in het fysieke domein van Overijssel? Heb jij een brede blik en bekijk je wateropgaven, ruimtelijke vraagstukken en uitdagingen met een brede blik en in samenhang met andere opgaven, zoals natuur, wonen, mobilteit en energie? Kun jij een team daarin laten uitblinken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat ga je doen als Teamleider Ruimtelijke Opgaven?

Je bent trekker van inhoudelijke opgaven. Jij bent degene die inhoud en uitvoering kan geven aan ons beleid. Dit doe je samen met onze inwoners en partners. Wij verwachten dat je luistert naar wat er speelt in de Overijsselse samenleving, hierin pro-actief opereert, je flexibel opstelt en samen met anderen gaat voor resultaat. Als voorkantsamenwerker zoek jij de ruimte om opgaven van andere partijen binnen onze kaders waar te maken. Dat vraagt om kennis van zaken en vooral om een creatieve en verbindende blik naar buiten. Is dit waar jouw talenten perfect op aansluiten?

Daarbij weet jij talenten van je collegas binnen jouw team optimaal te benutten. Vanzelfsprekend houd je integraliteit en resultaat in het oog. Inhoudelijk adviseer je de verantwoordelijke bestuurder op hoofdlijnen. Ambtelijk opdrachtgeverschap van projecten behoort tot het takenpakket. Daarbij zie je erop toe dat prioriteiten worden gesteld en zonodig knopen – bestuurlijk of ambtelijk – worden doorgehakt. Ook wordt je inbreng gevraagd bij diverse inhoudelijke werkzaamheden en voor de bedrijfsvoering van de eenheid.

We zoeken een collega voor 36 uur per week.

Wat breng jij mee?

Je bent een kenner op het ruimtelijk domein en weet vanuit die inhoud goed te opereren binnen het interne en externe krachtenveld (gemeenten, waterschappen e.a.). Dit koppel je aan lef en ambitie om nieuwe zaken aan te pakken op het gebied van professionalisering van het ontwikkelen van beleid. Je bent een teamspeler en een “samenbinder” die als voortrekker het team en de individuele medewerkers kan aanspreken en tot resultaten kan brengen. Een goede gesprekspartner voor de professionals en iemand die energie tussen mensen bevordert. In de samenwerking binnen de eenheid, met andere provinciale eenheden en externe partners kijk je over de grenzen van het team heen en bent daarin een voorbeeld. In het overleg met gedeputeerden geef je blijk van politiekbestuurlijke sensitiviteit. Als lid van het MT van de eenheid draag je op constructieve en kwalitatieve wijze bij aan de opbouw van de eenheid. Door jouw aanpak en wijze van werken bevorder je het imago van je team en daarmee de positionering van de eenheid.

Het huidige MT van de eenheid heeft diverse talenten. Actiegerichtheid, relatievorming en sturingskracht zijn daarbij het meest uitgesproken. Om ons team te completeren zoeken wij vooral naar de talenten saamhorigheid en ideeënvorming. Daarnaast werken we steeds meer opgavegericht. Dat vraagt van het MT flexibiliteit en vertrouwen in aansturing. Jij levert ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling daarvan.

Wat biedt Provincie Overijssel jou?

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 4.296,57 en maximaal 6.137,94 (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de steden en het landelijk gebied in Overijssel. Belangrijke themas zijn ruimte, ondergrond, water, wonen, bereikbaarheid en openbaar vervoer. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding & Secretariaat, Beleidsstrategie, Beleidsvorming Fysiek, Beleidsvorming Mobiliteit, Beleidsrealisatie Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature

Alle gesprekken zijn in Zwolle of online. Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Indien een fysiek gesprek door omstandigheden niet mogelijk is dan wel absoluut niet wenselijk is, dan kan de Provincie besluiten om het gesprek uit te stellen tot een nader te bepalen datum, dan wel viaSkype, ZOOM of vergelijkbaar te laten verlopen. De Provincie zal daarbij tevens aangeven of en (voor zover mogelijk) welke gevolgen dit voor het verdere verloop van de procedure (zoals de planning) heeft.

Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen via het contactformulier.

Solliciteren op de functie van Teamleider Ruimtelijke Opgaven

Je kunt solliciteren tot en met 7 augustus 2020 via onze sollicitatiepagina.

Solliciatiebutton

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

 


Deel deze pagina