U doet het beter dan u denkt!

Dit bericht is geplaatst op 6 juni 2019 in Nieuws
Deel deze pagina

Iets goeds willen doen voor de vrede en welvaart in de wereld. Zorgen voor een schone, leefbare planeet. Het zijn verheven doelen en vrijwel ieder mens – én vrijwel iedere gemeente – heeft er wel iets mee. Soms geven ze ook een ongemakkelijk gevoel: gaat het wel goed met de aarde en de mensheid, en wat is mijn bijdrage daaraan eigenlijk? De Verenigde Naties hebben in 2015 zeventien ‘Global Goals’ benoemd om concreter te maken wat we als mensheid zouden moeten doen en laten voor een betere wereld. Maar ook dan is de kloof tussen het verheven doel en het dagelijks handelen nog aanzienlijk.

Of toch niet? Ruben Dijkema, werkzaam bij Cyber adviseurs, denkt dat dat wel meevalt. ‘Veel van wat er gebeurt in de openbare ruimte levert een bijdrage aan de Global Goals. We moeten het alleen als zodanig herkennen en de samenhang tussen de verschillende doelen zien. Neem de groenvisie van de gemeente Hoorn waar we met Cyber bij betrokken zijn. Deze visie is in nauwe samenspraak met bewoners opgesteld en levert een concreet en samenhangend plan op om groen optimaal te laten bijdragen aan de leefbaarheid van Hoorn en het welzijn van de bewoners.’

Dijkema vervolgt: ‘Het is interessant om de acties en “pijlers” die uit het plan voortvloeien naast de Global Goals te leggen. Dan zie je allerlei dwarsverbanden. Een van de pijlers is bijvoorbeeld “Samen met de stad”. Hoewel groen uiteraard de insteek is, levert dit ook een bijdrage aan Doel 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en Doel 16 (Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten). Of neem een ander thema uit de groenvisie: klimaatadaptatie. Daar zit een duidelijke samenhang met Doel 6 (Schoon water), Doel 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) en Doel 13 (Klimaatactie). Of andersom bekeken: Doel 2 (Geen honger) zie je in de groenvisie terug door aandacht voor eetbaar groen, stadslandbouw en volkstuinen. Zo zie je dat het grootste deel van de Global Goals terugkomt in een initiatief dat puur vanuit het gemeentelijk en bewonersperspectief is ontstaan. Ons vakgebied is bij uitstek geschikt om de verbinding te leggen tussen de hogere doelen, de gemeentelijke organisatie en de inwoners en hier concrete haalbare doelen van te maken.’

Het vergelijken van gemeentelijke plannen en acties met de VN-doelen levert inzicht op. Inzicht in waar het allemaal aan bijdraagt, en dat is vaak meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Dijkema zou dan ook graag zien dat meer gemeenten met Global Goals gaan werken. ‘Niet als een dwingend lijstje waarvan de punten moeten worden afgevinkt, maar meer door de oogharen, om beleid en uitvoering af en toe naast te leggen. Bij Cyber zit het “Global Goals-denken” in ons DNA verankerd. Gemeenten die samen met ons op die manier naar de openbare ruimte willen kijken, zijn wij dan ook graag ter wille. Wij werken samen met onze opdrachtgevers aan een prettige en duurzame leefomgeving.’


Deel deze pagina