Unieke studiedag: Stikstof Aanpak & Vastgoed

Dit bericht is geplaatst op 25 oktober 2019 in Nieuws, Bedrijven in de openbare ruimte
Deel deze pagina

Ruim 18.000 projecten liggen stil sinds de RvS een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hoe kunnen lopende projecten nu door gaan? Hoe kunt u uw lopende projecten vlottrekken? En wat wordt uw aanpak voor nieuwe projecten? Om antwoord te geven op deze vragen, organiseert SPRYG Real Estate Academy de studiedag Stikstof Aanpak & Vastgoed 2019 in Nieuwspoort in Den Haag.

Deze studiedag is bestemd voor vastgoedprofessionals, zoals: ontwikkelaars, gemeentelijke projectmanagers, beleidsmedewerkers RO en stedenbouw, planologen, aannemers, corporaties, architecten, juristen en adviseurs die worstelen met het nieuwe stikstofbeleid. Marja van der Tas, plv. voorzitter Commissie Milieueffectrapportage, zal de bijeenkomst aftrappen met een inleiding en update van het huidige stikstofbeleid met een korte toelichting op de aanpak bij dit beleid.

De experts

Stikstofexpert Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut en stikstofhoogleraar aan de VU Amsterdam, zal uitleggen wat een overdaad aan stikstof met de natuur doet en welke oplossingen er op korte en op lange termijn zijn.

Daarna zal Marinda de Smidt, partner Straatman Koster advocaten, juridische toelichting geven op de aanpak van het stikstofprobleem.

Vervolgens zal Reinoud Kleijberg, ecoloog en senior-adviseur bij Arcadis, uitleg geven over het nieuwe rekenmodel om de stikstofdespositie in kaart te brengen, daarnaast bespreekt hij de praktijkwerking van de ADC-toets en de wijze van compenseren.

Op het gebied van compensatiemogelijkheden zal Hanita Zweers, consultant ecology Royal HaskoningDHV, concrete handvatten geven vanuit een speciaal ontwikkelde compensatietool.

Als hekkensluiter van het programma zal Friso de Zeeuw, omgevingsexpert en hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, een update geven over het stikstofbeleid vanuit het Ministerie en de impact die dat heeft op gebiedsontwikkeling.


Deel deze pagina