Verduurzaming van woningen: bewoner hoeft niets te betalen

Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2019 in Nieuws
Deel deze pagina

De Woonpas is een groep multi-disciplinaire ondernemers die woningverduurzaming vanuit bewonersperspectief en -belang wil opschalen en hierbij de verbinding wil leggen met de regierol van gemeenten. Deze groep is nu samen met de Erasmus Universiteit en TNO, en de gemeenten Bergen (NH) en Dalfsen een pilot gestart om woningeigenaren volledig te ontzorgen bij de verduurzaming van de eigen woning, inclusief een woninggebonden financiering. De betaalbaarheid wordt geborgd doordat de investering wordt bekostigd uit de besparing op de energielasten. De woningeigenaar kan daarmee verduurzamen zonder hiervoor een bedrag op tafel te hoeven leggen.

De financiering van de verduurzamingsmaatregelen wordt verstrekt op basis van de vooraf gecalculeerde besparing op de energierekening en niet op basis van de leencapaciteit van de woning eigenaar. De aflossing van de financiering is in lijn met de economische en technische levensduur van de uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen. De aflossing loopt via de Gemeentelijke Baatbelasting. De woningeigenaar gaat hiervoor een overeen
komst aan met de gemeente.

Deze oplossing zorgt ervoor dat de financiering voor iedere woningeigenaar toegankelijk is. Bovendien is de financiering overdraagbaar bij verkoop van de woning.  BNG Bank is de beoogde financier van de woninggebonden financiering. Met Energiefonds Overijssel zijn de voorbereidingen in een vergevorderd stadium om een garantiefonds in te richten. Hiermee wordt het kredietrisico volledig afgedekt. Gemeenten kunnen dan ook zónder risico en zónder balansverzwaring deelnemen.


Deel deze pagina