Verkeersveiligheid neemt af; verzekeraars pleiten voor Deltaplan

Dit bericht is geplaatst op 14 november 2016 in Nieuws, Wetgeving en bestuur, Mobiliteit

Het aantal ongelukken is afgelopen jaar in Nederland toegenomen. Verzekeraars pleiten nu voor een Deltaplan verkeersveiligheid.

In 2014 registreerden verzekeraars nog 462.000 particuliere schadeclaims; in 2015 is dit aantal met 8 procent gestegen naar 502.000.

Meer budget voor veiligheid

Volgens de verzekeraars zou verkeersveiligheid meer aandacht moeten krijgen. In een volgend kabinet moet hiervoor meer budget vrijgemaakt worden. Er zijn al veel initiatieven voor veiliger verkeer, maar steun van de overheid en middelen zouden alleen beschikbaar gesteld moeten worden aan bewezen effectieve projecten. Het Verbond van Verzekeraars zegt bij te dragen aan de gebrekkige registratie van ongevallen van de overheid.

Smartphones in het verkeer

Gevaarlijke verkeerspunten moeten onder handen genomen worden. Ook het aanpakken van ‘huftergedrag’ onder automobilisten moet een hogere prioriteit krijgen. Steeds vaker leiden smartphones tot ongelukken in het verkeer, en het Verbond vraagt dan ook om uitgebreid onderzoek hiernaar.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: ‘Op basis van buitenlandse (literatuur)studies zijn wel schattingen gedaan over de schadelijke effecten van appen, mailen en social media-gebruik in het verkeer in Nederland. Echt harde cijfers over slingerende en onoplettende bestuurders en fietsers zijn er niet. Telefoongebruik achter het stuur is strafbaar, maar handhaving heeft weinig prioriteit. Dat verandert ongetwijfeld als de samenleving de schade echt onder ogen krijgt.’

Bron: Infrasite