Wereldkaart toont MVO-risico’s wereldwijd

Dit bericht is geplaatst op 23 juli 2014 in ICT, Nieuws, Onderzoek en advies, Beheer en onderhoud
Deel deze pagina

MVO-risicocheckerNederlandse ondernemers die zakendoen over de grens krijgen regelmatig te maken met MVO-risico’s als kinderarbeid, corruptie, dwangarbeid, milieuproblemen, waterschaarste en onveilige arbeidsomstandigheden. Op de interactieve wereldkaart die onlangs is gepubliceerd door MVO Nederland is te zien welke MVO-risico’s ondernemers lopen per land, sector en product. Voor de meldingen van risico’s wordt gebruik gemaakt van 726 openbare bronnen.

MVO-risicochecker.nlDe wereldkaart is onderdeel van de . MVO Nederland ontwikkelde de tool speciaal voor Nederlandse ondernemers om snel een inschatting te kunnen maken van de MVO-risico’s met als doel hier goed op in te kunnen spelen.

Er zijn circa 3.900 internationale MVO-risico’s opgenomen. Het negeren van deze risico’s kan op de lange termijn de reputatie van het bedrijf schaden of een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering. Voor Nederlandse ondernemers die zaken doen met het buitenland is het verstandig goed voorbereid te werk te gaan.

Wereldkaart MVO-risico's

Zo blijkt India niet het makkelijkste land te zijn om te ondernemen, met 109 meldingen van MVO-risico’s. Vooral kinderarbeid wordt veel genoemd (35 meldingen), maar ook dwangarbeid & mensenhandel (13). En in Brazilië zijn er 82 meldingen van MVO-risico’s. Ook daar is sprake van kinderarbeid (19), dwangarbeid en mensenhandel (10) en afname van biodiversiteit en ontbossing (8).

Ondernemers die willen weten wat de MVO-risico’s zijn voor een land, sector en product, gaan naar mvorisicochecker.nl. Daar kunnen ze binnen vijf minuten een gratis risicoanalyse uitvoeren en ontvangen ze een rapport met tips om er goed mee om te gaan.

Ondernemers die op een goede manier willen omgaan met hun MVO-risico’s kunnen ook ervaringen delen via het platform Grensverleggers en het partnernetwerk van MVO Nederland. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voert MVO Nederland een breed internationaal MVO-programma uit, gericht op Nederlandse bedrijven in de sectoren tuinbouw, textiel, leer, stedelijke ontwikkeling en maritiem. De MVO-risicochecker is hier onderdeel van.

 


Deel deze pagina