Nieuws en ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud van verscheidene elementen in de openbare ruimte, zoals publieke kunstwerken, natuurgrond, openbaar vervoer en cultureel erfgoed.

Openbare ruimte in Lutjewinkel in Hollands Kroon (bron: Wikimedia Commons - Dolfy)

De Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon heeft het onderhoudsniveau van de openbare ruimte verlaagd. Het college van burgemeesters en wethouders kwam tot dit besluit in het kader van de bezuinigingen op de gemeentelijke begroting van 2013.

Bewakingscamera (bron: Wikimedia Commons - Silver Spoon)

De Utrechtse gemeente Amersfoort is van plan om zeven camera’s uit de binnenstad te verwijderen. Uit onderzoek bleek namelijk dat het extra toezicht geen meerwaarde opleverde voor de beoogde bestrijding van de criminaliteit.

Zicht op Westhaven in het westen van Amsterdam.

Bezoek op woensdag 17 en donderdag 18 april het nieuwe vakevenement Stad en Ruimte, speciaal voor bedrijven en organisaties werkzaam rondom het thema ‘Stad’, op het Enka-terrein te Ede. Uitwisseling van kennis staat centraal tijdens de beurs.

Het Sancta Maria Mavo in 's-Hertogenbosch.

Gemeenten krijgen jaarlijks een budget van 1,66 miljard euro voor onderwijshuisvesting. Circa 15 procent hiervan wordt gespendeerd aan andere zaken, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kabinet heeft om die reden vastgelegd dat de niet… Lees verder

St. Odulphus kerk te Best (bron: Wikimedia Commons -

De Noord-Brabantse gemeente Best is van plan om het onderhoud van de openbare ruimte op een andere manier aan te pakken. Voortaan moeten beheer- en onderhoudswerkzaamheden alleen plaatsvinden als er sprake is van een duidelijke aantasting van het straatbeeld.

Singel van Breda, onderdeel van het nieuwe beschermde stadsgezicht (bron: Gemeente Breda)

De gemeente Breda heeft in overleg met de ministeries van OCW en I&M besloten het beschermde gezicht van de stad uit te breiden. Naast de middeleeuwse stadskern zal voortaan ook een gedeelte van de jongere stedenbouw in het centrum de… Lees verder

Koopmans gereinigd door De Gevelborstel.

Medewerkers van De Gevelborstel uit het Friese Joure zijn de komende weken bezig met het reinigen van het bedrijfspand van Koopmans in Leeuwarden. De gevelplaten van de Friese meelfabriek aan de Merodestraat worden met een nieuw en duurzaam borstelsysteem schoongeboend.

Binnenstad van Zoetermeer.

Tweehonderd gemeenten hebben de kwaliteit van hun openbare ruimte beoordeeld. Naar aanleiding hiervan bezuinigen ze op het onderhoud van groen, het legen van prullenbakken en het vegen van de straat, zonder dat dit leidt tot meer klachten. Opmerkelijk is zelfs… Lees verder

Kronenburgerpark te Nijmegen (bron: Wikimedia Commons - H. Loper)

De gemeente Nijmegen heeft besloten het beheer voor de groenstroken rondom de onderneming ANAC over te dragen aan het bedrijf zelf. Het is voor het eerst dat een bedrijf het onderhoud van het groen in de eigen omgeving kosteloos op… Lees verder

Verbod op hondenpoep

In de afgelopen week zijn de medewerkers van de afdeling Stadstoezicht van de Overijsselse gemeente Hengelo op straat gegaan voor een speciale handhavingsactie. In totaal werden dertien mensen op de bon geslingerd voor vervuiling van de openbare ruimte.