Nieuws en ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud van verscheidene elementen in de openbare ruimte, zoals publieke kunstwerken, natuurgrond, openbaar vervoer en cultureel erfgoed.

Voorbeeld van ondergrondse containers in Alphen aan den Rijn (bron: Wikimedia Commons - Ellywa)

De Zuid-Hollandse gemeente Hillegom heeft besloten om de oude bovengrondse afvalcontainers te vervangen door ondergrondse bakken. Op deze manier hoopt men de openbare ruimte een nettere uitstraling te geven en de verspreiding van zwerfvuil en gebroken glas verder terug te… Lees verder

Speeltoestellen in Deventer.

De weerslag van de crisis is zichtbaar in het straatbeeld. Gemeenten voelen zich gedwongen te besparen op de openbare ruimte, waardoor er minder aandacht kan worden besteed aan groen en er zelfs speelpleintjes worden weggehaald om de onderhoudskosten te drukken…. Lees verder

Gescheiden afval in Apeldoorn (Wikimedia Commons - Koosg)

Volgens de gemeente Hengelo is de invoering van een variabele heffing op het ophalen van restafval uitgelopen op een groot succes. De Overijsselse gemeente is nu veel minder geld kwijt aan de vuilnisdienst en ook voor het overgrote merendeel van… Lees verder

Afvalverwerking in Wijster (bron: Wikimedia Commons - Fruggo)

De Gelderse gemeente Buren is er in 2012 in geslaagd om ruim 3 ton overheidsgeld te besparen op het onderhoud van de openbare ruimte. De besparing werd gerealiseerd door het takenpakket uit de eigen diensten te halen en het in… Lees verder

Gemeentehuis van Zwolle

Het samenwerkingsproject tussen de gemeente Zwolle, werkverschaffer WEZO Groen en regionaal afvalverwerker ROVA blijkt een groot succes. De drie partijen werken samen op het gebied van het beheer van de openbare ruimte en ondervinden hier alle drie de positieve effecten… Lees verder

Openbaar groen bij de Pastoorswal in Roermond (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De Limburgse gemeente Roermond heeft haar inwoners gevraagd een stuk groen in de openbare ruimte te adopteren. Op deze manier raken de burgers meer betrokken bij het groenbeheer en spaart de gemeente een deel van haar onderhoudskosten uit.

Achterstallig onderhoud in de openbare ruimte (bron: Flickr - Marieke van Santen)

Achterstallig onderhoud, lelijke vormgeving en slecht groenbeheer. Volgens Hieke Joostema-Greidanus uit Berltsum is er aardig wat mis met de kwaliteit van de openbare ruimte in Nederland. De zelfbenoemde dorpsstyliste laat zich daarom voortaan inhuren door gemeentebesturen om met haar tips… Lees verder

Openbare aanplak (bron: Wikipedia - M.M.Minderhoud)

De gemeente Oosterhout is uitermate tevreden met het nieuwe aanplakbeleid dat vorig jaar in werking is getreden. Volgens wethouder Willemsen is de openbare ruimte in een paar maanden tijd veel schoner en veiliger geworden. Bovendien levert het nieuwe beleid de… Lees verder

Bijlmermeer, Amsterdam Zuidoost

De gemeente Amsterdam heeft zich voorgenomen om harder op te gaan treden tegen het treiteren op straat. Om dit te bewerkstelligen zullen professionals op het gebied van zorg en veiligheid in de toekomst beter gaan samenwerken en harder gaan optreden.

Het Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte is van start.

Het Opleidingscentrum Bomen Openbare Ruimte (OCBOR) is officieel van start gegaan. Het centrum biedt een ruim aanbod van opleidingen en cursussen op het gebied van bomen in de openbare ruimte aan, van aanleg en beheer tot inspectie en beleid.