Monumenten, complexen en kunstwerken, met culturele en historische kenmerken zijn een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Tegenwoordig wordt er vaak nadruk gelegd op herbestemming van historische gebouwen en erfgoedzorg, met name in het kader van ruimtelijke ordening.

Herbestemming cultureel erfgoed

Met herbestemming wordt bedoeld: het geven van een nieuwe functie aan een bestaand pand. Zodra een gebouw haar functie verliest door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen of het wegvallen van een bedrijfstak, wordt verval voorkomen door er een nieuwe functie aan te geven. Herbestemming gebeurt vaak met een cultureel doeleinde.

Het betreft vaak monumentale gebouwen, die voor de herbestemming geheel of gedeeltelijk verbouwd of gerenoveerd moeten worden. Hierdoor kunnen de panden bewaard blijven. Bovendien voorkomen gemeenten onnodige nieuwbouw door herbestemming in stedelijke omgevingen.

verduurzaming vastgoed

Om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen komen BNG Bank en de NN Group met een nieuw fonds, Bewust investeren genaamd. In de komende twee jaar zal 300 miljoen euro beschikbaar komen, daarmee moet zo’n tien miljoen vierkante meter… Lees verder

Soms ontwerpen architecten gebouwen en monumenten met een, op zijn zachtst gezegd, bijzondere vorm. Wij maken daar gretig gebruik van en verzinnen de beste bijnamen voor dit soort ontwerpen. Hieronder een top vijf van de leukste bijnamen die we verzonnen hebben, gewoon omdat het ontzettend vermakelijk is.

Verduurzaming monumenten loont

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deed samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek naar de effectiviteit en gevolgen van verduurzamingsmaterialen in rijksmonumenten.

Monumentenaftrek blijft vooralsnog

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) schrapt de monumentenaftrek toch niet.

2 op de 3 Nederlanders bezoekt nooit Nederlands werelderfgoed

Nederlanders hebben weinig interesse in het landelijke werelderfgoed. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Materieel versus immaterieel cultureel erfgoed

Sinds het ontstaan van de zwartepietendiscussie, en recenter het incident met Groningse studentenvereniging Vindicat, is er regelmatig iets in het nieuws over (im)materieel cultureel erfgoed. Wat is het verschil tussen materieel en immaterieel erfgoed?

Europese Commissie wil dat 2018 Jaar van het cultureel erfgoed wordt

De Commissie heeft een voorstel ingediend bij het Europees Parlement om 2018 het Europees Jaar van het cultureel erfgoed te maken.

Tien mooiste landhuizen van Nederland

Als u aan landgoederen en kastelen denkt, denkt u misschien eerder aan Frankrijk of Engeland dan aan Nederland. Toch is ook ons kleine kikkerlandje vele prachtige landhuizen rijk. We hebben tien van deze landhuizen op een rij gezet.

Harlingen uitgeroepen tot ‘Gemeente met de meest duurzame mobiliteit 2015’

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat proberen meer inzicht te krijgen in de staat van het groene erfgoed in Nederland. Ook wordt geprobeerd te achterhalen welk onderhoud nodig is.

Gevaarlijk scenario Groningse monumenten

Zestig procent van de monumenten in Groningen is door de aardbevingen beschadigd. Als er niets gedaan wordt aan deze situatie dan zullen de monumenten in het aardbevingsgebied nog meer schade oplopen, concludeert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.