Monumenten, complexen en kunstwerken, met culturele en historische kenmerken zijn een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Tegenwoordig wordt er vaak nadruk gelegd op herbestemming van historische gebouwen en erfgoedzorg, met name in het kader van ruimtelijke ordening.

Herbestemming cultureel erfgoed

Met herbestemming wordt bedoeld: het geven van een nieuwe functie aan een bestaand pand. Zodra een gebouw haar functie verliest door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen of het wegvallen van een bedrijfstak, wordt verval voorkomen door er een nieuwe functie aan te geven. Herbestemming gebeurt vaak met een cultureel doeleinde.

Het betreft vaak monumentale gebouwen, die voor de herbestemming geheel of gedeeltelijk verbouwd of gerenoveerd moeten worden. Hierdoor kunnen de panden bewaard blijven. Bovendien voorkomen gemeenten onnodige nieuwbouw door herbestemming in stedelijke omgevingen.

De oerhollandse molen in gevaar

Het onderhoud van molens schiet tekort. De molens zijn vervallen door gebrekkig onderhoud en verwaarlozing. Een gebrek aan geld en mankracht is de oorzaak.

Groningen beschermt historische binnenstad

De gemeente Groningen wil werk maken van de bescherming van haar historische binnenstad. Om dit te bereiken introduceert de stad een nieuwe monumentale status.

De gevolgen van erfgoedwet voor mobiel erfgoed

Met het aannemen van de Erfgoedwet op 16 juni heeft het Nederlandse Ministerie erkend dat mobiel erfgoed gelijk is aan nationaal erfgoed. Nederland is het eerste land in Europa met een soortgelijke wet.

De Chinese Muur wordt in 3D behouden door CyArk.

Werelderfgoed zoals de Chinese Muur, de Taj Mahal en Machu Picchu worden binnenkort waarschijnlijk digitaal opgeslagen als 3D-model. Met dit initiatief van de Amerikaanse non-profit organisatie CyArk blijven de monumenten digitaal behouden ten behoeve van culturele, toeristische en educatieve doeleinden.

Bekijk nu het programma van het Nationaal Monumenten Congres 2013.

Op 14 november vindt de jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die professioneel actief is op het gebied van monumentenzorg, toerisme, gebiedsontwikkeling, herbestemming, architectuur en vastgoed plaats. Het Nationaal Monumenten Congres vindt plaats in De Koepelhal in Tilburg. Afgelopen jaar kwamen meer… Lees verder

Koninginnedag in Amsterdam in 2010. Beeld door Carmelrmd via Wikimedia.

Vandaag (1 oktober) start de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland met honderden activiteiten rond het thema Vorst & Volk. Het startsein wordt gegeven op Paleis Soestdijk. ‘Koningsdag’ wordt bij die gelegenheid, als eerste nationale feestdag,… Lees verder

Fotocollage Leids erfgoed.

Historische cultuur is één van de pijlers van Leiden. Met musea, historische verenigingen en veel geïnteresseerde Leidenaren zijn ambities opgesteld voor de toekomst van het Leidse erfgoed. Deze staan in de nieuwe erfgoednota. Leiden wil de kansen die het erfgoed… Lees verder

Nationaal Monumentencongres.

Het Nationaal Monumentencongres is de jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die professioneel actief is op het gebied van monumentenzorg, toerisme, gebiedsontwikkeling, herbestemming, architectuur en vastgoed. Met meer dan 600 deelnemers in 2012 is het congres de plek voor actuele kennis en… Lees verder

De piek van de Domtoren in Utrecht. Beeld door Massimo Catarinella via Wikimedia.

De Open Monumentendag van dit jaar met het thema Macht & Pracht wordt geopend op donderdag 12 september in Utrecht, door minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst voor genodigden in de Domkerk. Gekozen… Lees verder

Fort bij Hoofddorp.

Provincie Noord-Holland heeft bekendgemaakt dat er 900.000 euro wordt gereserveerd voor de restauratie en ontwikkeling van Fort bij Hoofddorp van de Stelling van Amsterdam. Tevens besloten Gedeputeerde Staten binnen het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam de reservering van drie andere projecten… Lees verder