Monumenten, complexen en kunstwerken, met culturele en historische kenmerken zijn een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Tegenwoordig wordt er vaak nadruk gelegd op herbestemming van historische gebouwen en erfgoedzorg, met name in het kader van ruimtelijke ordening.

Herbestemming cultureel erfgoed

Met herbestemming wordt bedoeld: het geven van een nieuwe functie aan een bestaand pand. Zodra een gebouw haar functie verliest door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen of het wegvallen van een bedrijfstak, wordt verval voorkomen door er een nieuwe functie aan te geven. Herbestemming gebeurt vaak met een cultureel doeleinde.

Het betreft vaak monumentale gebouwen, die voor de herbestemming geheel of gedeeltelijk verbouwd of gerenoveerd moeten worden. Hierdoor kunnen de panden bewaard blijven. Bovendien voorkomen gemeenten onnodige nieuwbouw door herbestemming in stedelijke omgevingen.

Swifterbantcultuur in de tentoonstelling ‘Een zee van land’. Beeld door Nieuw Land.

Ter ere van het vijftigjarig bestaan van Swifterbant in provincie Lelystad heeft Nieuw Land Erfgoed bij Shortgolf in het dorp de tentoonstelling ‘Een zee van land’ ingericht. Hierin staan de opzet van het Zuiderzeeproject, de inrichting van Oostelijk Flevoland en… Lees verder

Archeologisch Park Matilo: Romeinse resten geven de Leidse nieuwbouwwijk Roomburg identiteit. Foto: Luca di Tommasso

De gemeente Leiden is in de race voor de landelijke BNG Erfgoedprijs 2013. Het erfgoedplatform van de vereniging Kunsten ’92 nomineerde de Leidse inzending als een van de vijf finalisten. Naast Leiden zijn ook ‘s-Hertogenbosch, Kampen, Noordoostpolder en Winterswijk genomineerd…. Lees verder

Zandspuiten voor de Waag

De gemeente Leiden laat donderdag 27 juni de monumentale Waag veranderen in een zogenaamd pop-up Beach. Door middel van 15 kuub zand, tropische palmbomen en luie strandstoeltjes zal het pand worden omgebouwd tot een indoor strand dat voor iedereen vrij… Lees verder

Erfgoed Ontmoet. Fotograaf Hielco Kuipers

Woensdag 26 juni is de voorlopig laatste bijeenkomst van Erfgoed Ontmoet in de Meelfabriek in Leiden. Het afgelopen half jaar hebben onderwijsinstellingen, musea, verenigingen en particulieren tijdens twee bijeenkomsten samengewerkt aan een nieuwe erfgoednota voor de stad Leiden. In de… Lees verder

Elst. Beeld via Wikimedia van Hjvannes

De historische schoorsteen van de steenfabriek in Elst blijft bestaan. Door de hoge kosten van de restauratie heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om de bovenste 18 meter te slopen. De onderste 32 meter wordt vanaf september gerestaureerd zodat de schoorsteen als… Lees verder

Singel van Breda, onderdeel van het nieuwe beschermde stadsgezicht (bron: Gemeente Breda)

De gemeente Breda heeft in overleg met de ministeries van OCW en I&M besloten het beschermde gezicht van de stad uit te breiden. Naast de middeleeuwse stadskern zal voortaan ook een gedeelte van de jongere stedenbouw in het centrum de… Lees verder

Luchtfoto van Leiden (bron: Wikipedia - Debot)

Gemeenten moeten sinds 2012 rekening houden met cultuurhistorische waarden tijdens de vormgeving van hun ruimtelijke plannen. Dit staat vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voordat ze dit kunnen bewerkstelligen, moet echter vaak cultuurhistorisch onderzoek gedaan worden.

Opgravingen bij de archeologische locatie Anesmopilia op Kreta.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nodigt gemeenteambtenaren voor archeologie, monumentenzorg en ruimtelijke ordening uit om op 12 februari mee te discussiëren over archeologie in de gemeentelijke praktijk. Bij de bijeenkomst zal er antwoord worden gegeven op verscheidene vragen waar… Lees verder

Noord-Holland heeft subsidie ontvangen voor de herbestemming van monumenten.

Gedeputeerde Staten hebben €100.000,- aan subsidies verleend voor haalbaarheidsonderzoeken naar de herbestemming van elf monumenten en beeldbepalende objecten in Noord-Holland. De subsidieregeling werd in september 2012 door de provincie opengesteld. De subsidie kon door eigenaren of belanghebbenden aangevraagd worden voor… Lees verder

Het CHV-Terrein in Veghel, één van de complexen die provincie Brabant koopt.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil voor bijna 21 miljoen euro het CHV-complex in Veghel, het KVL-complex in Oisterwijk en het Moederhuis van de Franciscanessen in Dongen kopen. De provincie is vervolgens van plan de monumentale gebouwen te herbestemmen, om ze… Lees verder