Van duurzame productontwikkeling tot het bewerkstelligen van een energieneutrale omgeving. Werken aan een gezonde omgeving om ecologisch, economisch en sociaal te groeien in de openbare ruimte. Menselijke activiteiten brengen allerlei natuurlijke processen op aarde steeds vaker uit balans.

Duurzaamheid in Nederland

Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, verwoestijning, het broeikaseffect, maar ook gewoon schone lucht en schoon water in onze eigen omgeving. Het is zaak om er op lange termijn voor te zorgen dat het leefbaar blijft op aarde. Het is een wereldwijde opgave, maar echte actie komt doorgaans lokaal tot stand.

De lokale overheid kan samen met burgers en bedrijven een bijdrage leveren aan een duurzame leefwijze. Bijvoorbeeld door opwekken van wind- en zonne-energie, biogas, energieteelt, afvalscheiding en hergebruik, milieuvriendelijk vervoer, maar bijvoorbeeld ook door te zorgen voor een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes.

Duurzaamheid behandelt de schaarste van hulpbronnen om zowel nu als in de toekomst de welvaart te stimuleren. Bij duurzaamheid is er sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

Energieneutraal bouwen

Betaalbaar energieneutraal bouwen stelt bedrijven en opdrachtgevers voor een grote uitdaging. De AZEB-routekaart biedt hiervoor wellicht uitkomst.

Gebiedsontwikkelaar BPD voorziet 1.000 nieuwe woningen van materialenpaspoort

Op Het Vastgoed Event Zwolle ‘Circulaire aanpak in de vastgoedketen: hoe krijg je het rond?’ ondertekenden BPD (Bouwfonds Property Development) en Madaster een partnership om 1.000 nieuwbouwwoningen te voorzien van een materialenpaspoort in 2020. In nauwe samenwerking met aannemers en… Lees verder

Rotterdam zet energietransitie in beweging

De gemeente Rotterdam start 37 projecten die de energietransitie moeten versnellen. Het stadsbestuur investeert in onder meer een proeftuin voor elektrificatie, inzet van energiecoaches, ondersteuning van energiecoöperaties en initiatieven voor de verduurzaming van woningen. Met deze 37 projecten wil het stadsbestuur een… Lees verder

Rotterdam wil meer windparken op de Noordzee

Windturbines in de haven en op zee spelen een belangrijke rol in de transitie naar schone energie voor Rotterdam. In de startnota ‘versnelling Windenergie’ laat de gemeente Rotterdam zien wat de plannen voor de aankomende jaren zijn en waar de… Lees verder

Duurzaam zoab van KWS krijgt eerste certificaat van Asfaltkwaliteitsloket

Op 12 juni reikte het Asfaltkwaliteitsloket het eerste certificaat uit aan KWS voor hun asfaltinnovatie DZOAB 16 50% PR. Dit duurzame zeer open asfaltbeton (zoab) wordt gemaakt met 50 procent oud zoab. Een duurzame oplossing vanwege het hoogwaardig hergebruik van… Lees verder

Eerste certificaten voor uitverkochte opleiding aardgasvrije gebouwen en gebieden

De eerste leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is met succes afgesloten. Met gepaste trots maken initiatiefnemers Duurzaam Gebouwd, Nieman en TVVL bekend dat bijna 20 deelnemers het certificaat behaalden.

Kennisdag Circulaire Speelruimte

16 mei 2019 vind de eerste Kennisdag Circulaire Speelruimte plaats. De Kennisdag Circulaire Speelruimte heeft als kennispartner OBB Speelruimtespecialisten, en de dag wordt gehouden op evenementenboerderij de Boerinn. Op deze dag is het de bedoeling dat men ontdekt hoe de speelruimte circulair kan zijn.

Circulaire economie en de openbare ruimte

Bankjes van lokaal gekapte bomen, papier van gemaaid bermgras, bestrating van oude stenen, afvalbakken van gerecycled plastic… Allemaal mooie voorbeelden van circulaire toepassingen gekoppeld aan de openbare ruimte. De uitdaging nu is om dit op te schalen en verder te… Lees verder

Duurzaam straatmeubilair

Bamboehout is duurzaam constructiemateriaal. Het onderscheidt zich van andere bouwproducten door de natuurlijke look & feel, de hardheid en duurzaamheid. DeckX BV past het bamboehout toe in banken, tafels, picknicksets en fietsplanken.

Twee elektrische auto's in Amsterdam (bron: Wikimedia Commons - Mariordo)

De openbare ruimte in Gelderland en Overijssel gaan 4500 nieuwe laadpunten ontvangen, verdeeld over 43 gemeenten. Dit betekent dat het aantal laadpalen hier verviervoudigt . Met 15 cent per kilowattuur betalen laders de laagste prijs van Europa. Tegelijkertijd begint de… Lees verder