Van duurzame productontwikkeling tot het bewerkstelligen van een energieneutrale omgeving. Werken aan een gezonde omgeving om ecologisch, economisch en sociaal te groeien in de openbare ruimte. Menselijke activiteiten brengen allerlei natuurlijke processen op aarde steeds vaker uit balans.

Duurzaamheid in Nederland

Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, verwoestijning, het broeikaseffect, maar ook gewoon schone lucht en schoon water in onze eigen omgeving. Het is zaak om er op lange termijn voor te zorgen dat het leefbaar blijft op aarde. Het is een wereldwijde opgave, maar echte actie komt doorgaans lokaal tot stand.

De lokale overheid kan samen met burgers en bedrijven een bijdrage leveren aan een duurzame leefwijze. Bijvoorbeeld door opwekken van wind- en zonne-energie, biogas, energieteelt, afvalscheiding en hergebruik, milieuvriendelijk vervoer, maar bijvoorbeeld ook door te zorgen voor een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes.

Duurzaamheid behandelt de schaarste van hulpbronnen om zowel nu als in de toekomst de welvaart te stimuleren. Bij duurzaamheid is er sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

Twee elektrische auto's in Amsterdam (bron: Wikimedia Commons - Mariordo)

De openbare ruimte in Gelderland en Overijssel gaan 4500 nieuwe laadpunten ontvangen, verdeeld over 43 gemeenten. Dit betekent dat het aantal laadpalen hier verviervoudigt . Met 15 cent per kilowattuur betalen laders de laagste prijs van Europa. Tegelijkertijd begint de… Lees verder

Openbare verlichting moet stuk energiezuiniger worden

Aangezien openbare verlichting een grote energieverbruiker in ons land is, heeft het Energieakkoord doelstellingen geformuleerd: in 2020 moeten openbare verlichting en verkeersregelinstallaties twintig procent minder energie verbruiken ten opzichte van 2013. Dit wordt nog een hele klus, aangezien de energiebesparing… Lees verder

china groene stad bomen planten koolmonoxide

Aangezien groene buurten goed zijn voor mens en milieu, zijn verschillende gemeenten actief met ‘groenparticipatie’. Zo kunnen inwoners zelf helpen met groenvoorzieningen aanleggen of onderhouden.

Nederlandse gebouwen in 7 jaar 50% energiezuiniger

De ambitie van de Dutch Green Building Council (DGBC) is dat al het vastgoed in Nederland geheel CO₂-neutraal moet worden. Om dit te realiseren gaat het energieverbruik van gebouwen de komende zeven jaar met 50% omlaag. Dat presenteerde de DGBC… Lees verder

Gezamenlijk energieonderzoek door Nederlandse en Litouwse onderwijsinstellingen

Tijdens het staatsbezoek aan de Baltische Staten begin juni ondertekende Henk Pijlman, bestuursvoorzitter Hanzehogeschool Groningen, namens de Hanzehogeschool een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van duurzame energie. Daarmee is een samenwerking met Klaipeda University, de technische universiteit Eindhoven en de Hanzehogeschool… Lees verder

tiny house groningen tiny house kopen

Eenvoud, duurzaamheid en (financiele) vrijheid: daar draait het om voor Tiny House bezitters. Maar wie in zo’n huis op wielen wil wonen, loopt ook tegen obstakels aan. Hier een overzicht van issues waar men mee te maken krijgt en een… Lees verder

zonnepanelen aanleggen Drenthe

De gemeente Coevorden verleende aan Solarfields en Energiestreek via een zogenaamde kruimelprocedure een tijdelijke vergunning voor de bouw van een zonnepark. Hiertegen werd bezwaar ingediend door een plaatselijke melkveehouder. In februari werd de melkveehouder in het gelijk gesteld en de… Lees verder

huurwoningen amsterdam energieneutraal

De gemeente Amsterdam heeft drie pilotlocaties aangewezen waar woningcoöperaties in samenspraak met hun huurders nieuwe huurwoningen gaan bouwen. Het gaat om het Archimedesplantsoen in Oost, het Havenstraatterein in Zuid en het nieuw aangelegde Centrumeiland op IJburg. Wooncoöperatie De Warren is… Lees verder

gas van gas los

Er is vanuit het Rijk meer financiële en praktische hulp nodig voor het realiseren van aardgasvrije proefwijken, zo stellen de gemeentes waar de aangewezen wijken onder vallen. Bewoners van aangewezen wijken in Wageningen, Woerden en Utrecht moeten vóór 2030 aanpassingen… Lees verder

tiny house groningen tiny house kopen

Al in een aantal gemeenten wordt geëxperimenteerd met Tiny Houses. Verplaatsbare woningen van niet meer dan 50 m2 woonoppervlak, vaak gemaakt van milieuvriendelijk materiaal en klimaatneutraal. Ook in Groningen start op twee locaties een proef.