Van duurzame productontwikkeling tot het bewerkstelligen van een energieneutrale omgeving. Werken aan een gezonde omgeving om ecologisch, economisch en sociaal te groeien in de openbare ruimte. Menselijke activiteiten brengen allerlei natuurlijke processen op aarde steeds vaker uit balans.

Duurzaamheid in Nederland

Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, verwoestijning, het broeikaseffect, maar ook gewoon schone lucht en schoon water in onze eigen omgeving. Het is zaak om er op lange termijn voor te zorgen dat het leefbaar blijft op aarde. Het is een wereldwijde opgave, maar echte actie komt doorgaans lokaal tot stand.

De lokale overheid kan samen met burgers en bedrijven een bijdrage leveren aan een duurzame leefwijze. Bijvoorbeeld door opwekken van wind- en zonne-energie, biogas, energieteelt, afvalscheiding en hergebruik, milieuvriendelijk vervoer, maar bijvoorbeeld ook door te zorgen voor een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes.

Duurzaamheid behandelt de schaarste van hulpbronnen om zowel nu als in de toekomst de welvaart te stimuleren. Bij duurzaamheid is er sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

van gas los milieudefensie

Milieudefensie heeft een routekaart uitgebracht waarin ze mogelijke routes verkennen naar gasloos wonen. Zowel in het Klimaatakkoord van Parijs als in het kabinetsbesluit is vastgelegd dat de gaskraan in Groningen in 2030 dicht gaat. Dit stelt overheden en burgers voor… Lees verder

Beeld SVP Architectuur en Stedenbouw

Het College van B&W van de gemeente Utrecht heeft de toekomst van het voormalige Defensieterrein bepaald. Deze is neergelegd in een stedenbouwkundig masterplan. De komende jaren wordt gewerkt aan een autoluwe stadwijk met 600 woningen, een skywalk en een aantrekkelijk… Lees verder

Prinses Amalia windmolenpark. Beeld van Ad Meskens via wikimedia

Windmolens schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Soms vind je ergens een enkele losstaande, maar er zijn (vooral in de zee) ook enorme windmolenparken te vinden waar er tientallen bij elkaar staan. Dit zijn de 3 grootste windmolenparken… Lees verder

De eerste certificaten, op basis van BRL-K11002, zijn op 23 maart - door Kiwa - uitgereikt aan Struyk Verwo Infra, v.d. Bosch Beton, Verdoorn Beton, De Hamer Betonindustrie, Morssinkhof Groep, MBI en Betonfabriek Gebr. Langhout

Op 23 maart zijn de eerste certificaten uitgereikt aan zeven producenten die voldoen aan de gestelde milieueisen voor betonnen infraproducten conform BRL K11002. De uitreiking vond plaats door Kiwa bij het Betonhuis in Woerden.

De productie van de windmolens in de Wieringermeer is gestaakt.

Tussen 2024 en 2030 wil het kabinet nieuwe windparken op zee bouwen. Samen met de bestaande windparken moeten deze 40% van ons totale energieverbruik gaan opleveren.

Zonnepanelen. Beeld door Oregon Department of Transportation via Wikimedia.

Momenteel wordt er onderzocht of het mogelijk is om zonne-energie-eilanden te laten ronddrijven in de Haarrijnseplas in Utrecht. Dit project moet 1.300 huishoudens van stroom gaan voorzien. Het gebied rondom deze plas gaat ontwikkeld worden. Dit betekent dat er ongeveer… Lees verder

Grote Mark in de historische binnenstad van Groningen (bron: Wikipedia - Mrmiddel)

De stad Groningen en een aantal wijken in Delfzijl, Appingedam en Loppersum komen in aanmerking om gasvrij en aardbevingsbestendig te worden. Het gaat om een proef die enkele miljoenen gaat kosten.

duurzaam straameubilair

De gemeente Haarlemmermeer krijgt 12 bankjes die voor 75 procent uit gerecycled materiaal bestaan. De bankjes die door Bio Bound geproduceerd worden, worden voor de helft gemaakt van Olifantsgras. Dit komt uit de weilanden rondom Schiphol.

Het Plein in Den Haag. Beeld door zoetnet via Wikimedia.

In Den Haag zullen de komende vijf jaar, tot 2023, 30.000 energieneutrale woningen gerealiseerd worden. Tijdens de Haagse Energietop is hiervoor het startsein gegeven. Door huizen te isoleren, gebouwen beter af te sluiten en af te stappen van aardgas hoopt… Lees verder

Twee elektrische auto's in Amsterdam (bron: Wikimedia Commons - Mariordo)

Het aandeel van elektrische voertuigen in het verkeer wordt steeds groter.  Om optimaal te voorzien in het gebruiksgemak van deze vervoersmiddelen, plaatsen de provincies Overijssel en Gelderland dit jaar maar liefst 2300 nieuwe, slimme laadpalen.