Van duurzame productontwikkeling tot het bewerkstelligen van een energieneutrale omgeving. Werken aan een gezonde omgeving om ecologisch, economisch en sociaal te groeien in de openbare ruimte. Menselijke activiteiten brengen allerlei natuurlijke processen op aarde steeds vaker uit balans.

Duurzaamheid in Nederland

Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, verwoestijning, het broeikaseffect, maar ook gewoon schone lucht en schoon water in onze eigen omgeving. Het is zaak om er op lange termijn voor te zorgen dat het leefbaar blijft op aarde. Het is een wereldwijde opgave, maar echte actie komt doorgaans lokaal tot stand.

De lokale overheid kan samen met burgers en bedrijven een bijdrage leveren aan een duurzame leefwijze. Bijvoorbeeld door opwekken van wind- en zonne-energie, biogas, energieteelt, afvalscheiding en hergebruik, milieuvriendelijk vervoer, maar bijvoorbeeld ook door te zorgen voor een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes.

Duurzaamheid behandelt de schaarste van hulpbronnen om zowel nu als in de toekomst de welvaart te stimuleren. Bij duurzaamheid is er sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

SLIMMER, SNELLER EN EFFECTIEVER DUURZAME RESULTATEN

Een groene leefomgeving voor ons allemaal, voor nu, maar ook voor volgende generaties. Hoe bereiken we dit, ondanks de beperkingen van budget en personeel? Goede plannen, planningen en rapportages, integraal beheer en onderhoud en vasthouden aan ambities bieden een basis.

Duurzaamheid: van handtekening naar doen

Steeds meer gemeenten maken een serieus punt van duurzaamheid. 73 gemeenten hebben het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Groenkeur kan gemeenten helpen om de slag naar duurzaamheid te maken.

Het Groene Inspiratiepark breidt uit tijdens De Groene Sector Vakbeurs

Het Groene Inspiratiepark wordt tijdens De Groene Sector Vakbeurs 2018 vergroot. Dit concept werd in 2017 voor het eerst toegevoegd aan de beurs en werd meteen een grote trekpleister.

Optimaal gebruik van stadse vierkante meters

Groendaken zijn in Nederland de afgelopen jaren aanzienlijk in populariteit gestegen. Logisch, want inmiddels zijn de voordelen van groen- en gebruiksdaken volop bewezen. Nophadrain, specialist op het gebied van groen- en gebruiksdaksystemen, vertelt er graag meer over.

Bijeenkomst van Stichting Groenkeur tijdens Dag van de Openbare Ruimte

De centrale vraag tijdens de bijeenkomst van Stichting Groenkeur tijdens de Dag van de Openbare Ruimte was ‘Welke knelpunten staan duurzaam inkopen van groen in de weg?’

Kom naar het congres GTL op 7 en 8 november

Op 7 en 8 november vindt alweer de 21e editie van het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit plaats in de Expo Hoevelaken.

Houtige biomassa

Houtige biomassa is een verzamelnaam voor alle hout dat ingezet wordt voor de opwekking van energie. In de toekomst zal houtige biomassa steeds meer gebruikt worden voor bio-based materialen en producten.

Bike versus Car Challenge

In Amersfoort vond op 23 september de eerste Bike versus Car Challenge plaats. Amersfoorters ontdekten in vier etappes de voor- en nadelen van de auto en de fiets. Om 14:00 uur werd het startschot gegeven door Wethouder Willem-Jan Stegeman.

Direct ‘tanken’ bij een zonnepark of windmolen

Een internationaal project onder leiding van de gemeente Arnhem onderzoekt de mogelijkheid van het rechtstreeks ‘tanken’ van stroom. Door middel van energieopslag en energiemanagementsystemen zouden elektrische auto’s direct stroom van een zonnepark of windmolen moeten kunnen opnemen.

De stad van de toekomst komt dichterbij

Steden zijn bezig zich voor te bereiden op de toekomst. Dankzij een speciale Kennisvragenbundel, gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, wordt deze toekomst steeds helderder.