Van duurzame productontwikkeling tot het bewerkstelligen van een energieneutrale omgeving. Werken aan een gezonde omgeving om ecologisch, economisch en sociaal te groeien in de openbare ruimte. Menselijke activiteiten brengen allerlei natuurlijke processen op aarde steeds vaker uit balans.

Duurzaamheid in Nederland

Denk bijvoorbeeld aan ontbossing, verwoestijning, het broeikaseffect, maar ook gewoon schone lucht en schoon water in onze eigen omgeving. Het is zaak om er op lange termijn voor te zorgen dat het leefbaar blijft op aarde. Het is een wereldwijde opgave, maar echte actie komt doorgaans lokaal tot stand.

De lokale overheid kan samen met burgers en bedrijven een bijdrage leveren aan een duurzame leefwijze. Bijvoorbeeld door opwekken van wind- en zonne-energie, biogas, energieteelt, afvalscheiding en hergebruik, milieuvriendelijk vervoer, maar bijvoorbeeld ook door te zorgen voor een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes.

Duurzaamheid behandelt de schaarste van hulpbronnen om zowel nu als in de toekomst de welvaart te stimuleren. Bij duurzaamheid is er sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

De stad van de toekomst komt dichterbij

Steden zijn bezig zich voor te bereiden op de toekomst. Dankzij een speciale Kennisvragenbundel, gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, wordt deze toekomst steeds helderder.

Een nieuw leven voor Amsterdams afval met de ‘Biking Bin’

De grote populariteit van de Amsterdamse Wallen zorgt voor een enorme hoeveelheid afval. Om de buurt netjes te houden rijdt vanaf deze zomer de ‘biking bin’ rond in de rosse buurt en verzamelt daar zwerfafval.

Windenergie op land gaat langzaam

Tergend langzaam voltrekt zich de ambitieuze opgave om 6.000 MW windenergie op land te bouwen.

Snelle elektrische fietsen verboden op snelfietsroutes

Vanaf 1 juli 2017 worden snelle elektrische fietsen, zoals speed pedelecs of speed e-bikes, verboden op snelfietsroutes.

PostNL vervangt auto door e-bakfiets

PostNL gaat in Amsterdam een groot aantal autoritten vervangen door ritten met de e-bakfiets. Vanaf juni 2017 bezorgt PostNL een deel van de zakelijke post en pakketpost met de e-bakfiets.

Japanse watersprenkeltechniek effectief tegen stadshitte

Uit onderzoek van Anne Solcerova (TU Delft) blijkt dat de Japanse techniek uchimizu extreme stadshitte tegen kan gaan.

De AT Ecoweedremover

De AT Ecoweedremover is een nieuwe machine op het gebied van onkruidverwijdering. Onlangs was de introductie van deze machine op de golfbaan in Wijchen.

Benchmark elektrisch rijden 2017

De best scorende gemeenten inzake het elektrisch rijden in 2017 zijn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ten opzichte van de vorige benchmark in 2016 is er tevens een aantal gemeenten dat fors beter scoorde dan het afgelopen jaar.

ROM SmartCombi

Gecombineerde hogedruk en vacuüm installaties tegen een scherpe prijs. Dit is wat gemeenten steeds vaker willen. Het antwoord hierop is de ROM SmartCombi.

Vervanging en verduurzaming Rotterdamse scholen

De komende tien jaar geeft de gemeente Rotterdam een half miljard euro uit om 150 schoolgebouwen te vervangen en te verduurzamen.