Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

Stadse hitteweetjes

Hittegolven komen steeds vaker, langduriger en intenser voor in Nederland. Met name in steden kunnen mensen echt overlast ervaren. De Universiteit van Wageningen presenteert daarom vijf weetjes over hitte in de stad.

Duurzame waterkanten voor Giethoorn

Het dorp Giethoorn, ook wel bekend als het Venetië van het Noorden, wordt voor een deel voorzien van waterkanten van gerecyclede kunststof.

Rotterdammers willen betere luchtkwaliteit

Uit een enquête van de Gemeente Rotterdam is gebleken dat een grote meerderheid van de Rotterdammers luchtkwaliteit zeer belangrijk vindt. Van de 5.000 ondervraagden gaf 68% dit aan. De Gemeente zal stappen ondernemen naar aanleiding van deze uitslag.

Bomen en infrastructuur gaan prima samen

Op de plaatsen waar bomen en infrastructuur samen komen, ontstaan uiteenlopende knelpunten. Een veel voorkomend probleem is het wortelopdruk die kabels en leidingen beschadigd, maar ook geregeld voor schade aan het wegdek zorgt.

Groene oplossing voor afvalprobleem Nieuwe Maas

De gemeente Rotterdam zoekt steun voor een plan om de vervuiling in de Nieuwe Maas terug te dringen. Het gaat om een initiatief om het drijvende plastic op te vangen, vlak voor het de Noordzee bereikt, en te recyclen.

Beurs over de klimaatbestendige openbare ruimte

Het weer is onvoorspelbaar. Plotselinge veranderingen in het weer kunnen grote gevolgen hebben voor de beleving van de openbare ruimte. Veranderingen in het klimaat kunnen leiden tot sterke regenval terwijl ook het gevaar voor langdurige droogte groter wordt.

Vergroening van de Rotterdamse binnenstad

In Rotterdam is een initiatief van start gegaan met het doel de stad te vergroenen. Het initiatief volgt het Rotterdamse Coalitieakkoord dat bepaalde dat er per jaar 1 miljoen euro extra zal worden uitgetrokken voor de vergroening van de stad.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering in de Openbare Ruimte

Sinds kort is er een online platform voor klimaatneutraal ondernemen gelanceerd door de Nederlandse Klimaatcoalitie. Het platform biedt informatie aan bedrijven en organisaties om zelf een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren.

Substraat versnelt groei van bomen

Een juiste toepassing van substraat kan de groei van bomen versnellen. Een onderzoek van kenniscentrum PPO in Randwijk naar de samenstellingen en effecten van substraten wees dit uit.

365 dagen groen in de openbare ruimte

Een nieuw concept van Boomkwekerij Darthuizer uit Leersum zal tuinen en parken gedurende het hele jaar groen doen kleuren. Zorgvuldig geplaatste planten en struiken moeten de groenstroken een optimale uitstraling geven in alle seizoenen.