Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

Wanneer zijn groene daken ook blauw?

Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze groen-blauwe daken helpen bij de aanpassing aan de klimaatverandering en dragen bij aan een prettige stedelijke omgeving.

Zuidpolder wordt heringericht als natuur- en recreatiegebied

In samenwerking met de gemeente Lansingerland gaat de gemeente Rotterdam de Zuidpolder herinrichten. De Zuidpolder ligt tussen de Doenkade en Berkel en Rodenrijs en is tot op heden relatief onbebouwd. 

Eén van ’s werelds grootste windparken op zee

Advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult gaan de uitgifte van kavels III en IV van het offshore windenergiegebied Borssele voor het Ministerie van Economische Zaken voorbereiden.

Stadslandbouw: om op te eten!

Stadslandbouw mag al jaren rekenen op warme belangstelling van velen. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen.

Onkruidwerend ontwerpen

Recent heeft CROW ontwerpvoorbeelden voor onkruidwerende verhardingen uitgebracht, in de Online Kennismodule Onkruid en verhardingen. Deze ontwerpvoorbeelden bieden ontwerpers, bestekschrijvers en beheerders inspirerende voorbeelden hoe onkruidproblemen te voorkomen.

Grote Europese vraag naar gezonde woningen

Wanneer het gaat om woonomgeving, vinden Europeanen uit twaalf verschillende landen frisse lucht en daglicht in huis het belangrijkst voor hun gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek van Healthy Homes Barometer, in opdracht van de Velux Groep.

Voorjaar bij Dop en Erwt

Stichting Dop en Erwt heeft als doel kleuters weer in contact te brengen met de natuur in en om de tuin. De organisatie is momenteel bezig om in Lelystad de eerste PretTuin speciaal voor kleuters aan te leggen.

Een einde aan bomenburenruzies

Bomen hebben wortels, takken, stammen en bladeren. Ze bieden niet alleen verkoelende schaduw en schone lucht, maar zijn ook even zovele stenen des aanstoots, aanleidingen voor bomenburenruzie.

Vogelvriendelijk bouwen

Niet alleen mensen hebben baat bij een groene omgeving. Ook dieren gedijen beter in het groen dan in een volgebouwde, grijze omgeving. Maar omdat er toch gebouwd moet worden, kan dat het best op een groene manier vindt Vogelbescherming Nederland.

Glyfosaatverbod op stoepen en straten

Vanaf 1 november 2015 moeten verhardingen zonder chemie onkruidvrij gehouden worden. Gemeenten zijn nog zoekende, zo bleek tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp. Ze realiseren zich dat de klus duurder en ingewikkelder wordt. Maar hoe duur?