Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

Winnaars Entente Florale 2014

Bergen op Zoom en Beesel zijn gekozen tot respectievelijk de Groenste Stad en Dorp van Nederland 2014 en wonnen goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2014.

Greenpoint Advies

Op de beurs Dag van de Openbare Ruimte op 8 en 9 oktober 2014 demonstreert Greenpoint Advies, als eerste in Nederland, een werkende koppeling tussen BGT en zijn BOR systeem Greenpoint.

Onderzoek: Gras blijkt veiliger dan rubbertegels!

Het vervangen van gras door rubbertegels onder bijvoorbeeld een wipveer maakt het spelen juist onveiliger. Uit onderzoek van Wireless Value en OBB speelruimtespecialisten blijkt dat met het aanleggen van een kunstmatige valdempende ondergrond onder speeltoestellen lang niet altijd een hogere… Lees verder

Amsterdam vóór het vernieuwde Polderdak van Rooftop Solutions.

Anna Chojnacka, directeur van Enginn en oprichter van de 1%Club, opent samen met Dakdokter Friso Klapwijk op donderdag 25 september om 17.00 uur het Rooftop Festival in Amsterdam. Op het festival worden de nieuwste innovaties en mogelijkheden op daken gepresenteerd… Lees verder

Samenwerking iVerde en FloraHolland voor Groene Agenda

iVerde en FloraHolland hebben recentelijk een convenant gesloten op basis waarvan zij in de komende jaren gezamenlijk invulling gaan geven aan De Groene Agenda. Met het sluiten van dit convenant hebben zij de ambitie uitgesproken om met behulp van de… Lees verder

Verkiezing van het mooiste boerenerf van Gelderland

  De drie finalisten van de verkiezing Gelders Boerenerf van het Jaar 2014 zijn bekend. Boeren-Erf-Goed-Gelderland organiseert de verkiezing om de vele boerenerven die Gelderland rijk is onder de aandacht te brengen. Zaterdag 22 november 2014 wordt tijdens een symposium… Lees verder

Normenboek Natuur, Bos en Landschap

Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2014 is uit. Hierin staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Het Normenboek wordt al vele jaren gebruikt door terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en particuliere terreineigenaren. Ze… Lees verder

Innovatiedag Bomen voor de toekomst

Op donderdag 11 september organiseert DLV Plant in samenwerking met het Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden en ZLTO de innovatiedag ‘Bomen voor de toekomst’ bij boomkwekerij Ebben BV in Cuijk. De dag is bedoeld voor iedereen die… Lees verder

Zonnepanelen. Bron: Houzz.com

Zonnepanelen worden steeds populairder. Niet alleen het aantal zonnepanelen op daken groeit, maar ook worden zonnepanelen in steeds meer onverwachtse producten verwerkt. Zichtbaar of niet, zonne-energie is overal te vinden.

`De wereld komt naar u toe ́

Op 25 en 26 september verwelkomt Stadswerk vertegenwoordigers uit haar internationale netwerk International Federation Municipal Engineering (IFME). Asset management op de volle breedte van het Stadswerk-terrein is de rode draad tijdens deze conferentie. Maar het programma biedt ook volop mogelijkheden… Lees verder