Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

Aandacht voor Groene Stad tijdens Nederlandse handelsmissie Roemenië

Van 22 tot en met 24 april jl. heeft een handelsmissie naar Roemenië plaatsgevonden onder leiding van Minister Ploumen van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Anthos en enkele boomkwekerijbedrijven namen daaraan deel.

BIM wordt steeds vaker gebruikt in de bouwketen

Buurtgroen en (groene) speelplekken zijn goed voor de mens. Bewoners van wijken met veel groen voelen zich gezonder en bezoeken minder vaak de huisarts. Een (groene) omgeving om te spelen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.

Landschapsbeheer Nederland moet minder op overheid fixeren

‘Verbreed de blik naar ngo’s, zorg, recreatie en bedrijfsleven,’ aldus prof. dr. Theo Beckers, die na vier jaar afscheid neemt als bestuursvoorzitter van Landschapsbeheer Nederland. ‘Zo kan de organisatie haar taak uit blijven voeren: natuur en landschap ontwikkelen met en… Lees verder

Debatsessies op Week van de Openbare Ruimte ook een succes.

De tweede editie van de Week van de Openbare Ruimte, die van 7-10 april werd gehouden op Landgoed De Vanenburg in Putten, was een succes. De bezoekers beoordeelden het unieke meerdaagse kennisevenement met een gemiddeld cijfer van een 7,8. Met… Lees verder

Het insecten onderzoekstation in het Noord Brabantse Mill.

  Uniek voor Nederland is in het Noord Brabantse Mill een insecten onderzoekstation geopend. Dit station richt zich op onderzoek van insecten die in bomen een plaag kunnen vormen. De levenscyclus en ecologie van de verschillende soorten wordt hier gevolgd…. Lees verder

Nieuw onderdak voor rosse vleermuizen in Eext

In Eext, Drenthe, werd een spectaculaire vondst gedaan. In een beuk die op de kapnominatie stond werd een kolonie overwinterende rosse vleermuizen aangetroffen. De gemeente schakelde adviesbureau Tauw in om te helpen bij het realiseren van nieuwe woonruimte voor de… Lees verder

Gemeenten moeten niet bezuinigen op aanleg en onderhoud groen

Een gemeentebestuur dat bezuinigt op groen zadelt zijn inwoners op met een slechter leefklimaat en zijn opvolgers met extra kosten. Bezuinigen op groen is ‘penny wise’ op korte termijn, maar ‘pound foolish’ voor de toekomst. Met die stelling mengt directeur… Lees verder

De Berkel wordt ruim twee kilometer langer.

De rivier de Berkel in de Achterhoek krijgt deze zomer tussen Almen en Zutphen vijftien nieuwe bochten waardoor de rivier 2,5 kilometer langer wordt. Het weer slingerend maken van de Berkel is het sluitstuk van groot onderhoud dat waterschap Rijn… Lees verder

Kenniswijzer Zwerfafval voor schoonhouden openbare ruimte

NederlandSchoon en Kenniscentrum Gemeente Schoon hebben alles wat u moet weten over het schoonhouden van bijvoorbeeld een stadscentrum of het hergebruiken van verzameld afval gebundeld en digitaal toegankelijk gemaakt. U kunt deze adviezen, acties en informatie ter ondersteuning van het… Lees verder

Congres Green Buildings 2014

Wat betekent de circulaire economie voor organisaties en gebouwen? Dat is de centrale vraag tijdens de zesde editie van het Green Buildings congres. Corporate Facility Partners (CFP) en Building Holland, platform voor het Nieuwe Bouwen, tekenen voor de organisatie van… Lees verder