Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

Bureau Waardenburg heeft onderzoek gedaan naar natuurvriendelijke oevers. Foto door Walter Hochauer

Bureau Waardenburg, adviesbureau voor ecologie en milieu, heeft voor Waterschap Hollandse Delta een onderzoek gedaan naar kansrijke locaties voor natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen als Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregel. Uit dit onderzoek zijn enkele eisen naar voren gekomen.

Tuin Huize Morren in de gemeente Oldenbroek (bron: Wikipedia - Gouwenaar)

De Gelderse gemeente Oldebroek wil met haar bewoners in gesprek treden over een plan om voortaan gezamenlijk de openbare ruimte te onderhouden. Op deze manier moet voorkomen worden dat een bezuiniging op het gemeentebudget zal resulteren in een afname van… Lees verder

Installatie groengasleiding op Schietmonnikoog (bron: Greenchoice)

Het Samenwerkingsverband Groen Gas Schiermonnikoog (SGGS), een collectief van de boeren van het eiland, wil samen met energieleverancier Greenchoice gaan investeren in de productie van groen gas. Met behulp van een biovergistingsinstallatie willen de boeren uiteindelijk gaan voorzien in ruim… Lees verder

Het Markeermeer en de Houtribdijk.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken stelt dit jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor natuurgebieden. Zo wordt onder meer het project de Markerwadden gesteund met 15 miljoen euro. Er zullen meer eilanden in het Markermeer komen, waardoor het gebied aantrekkelijker voor… Lees verder

De Grote Geulen te Kieldrecht. Door Nat Pan via Wikipedia

Volgende maand wordt er advies uitgebracht aan staatssecretaris Sharon Dijksma (natuur) over het beschermen van geïsoleerde natuurgebieden, met name die met bedreigde soorten. Volgens de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur heeft die bescherming pas nut als er wordt geïnvesteerd in… Lees verder

Het Floriade Theater tijdens Floriade 2012 in Venlo. Door Jiver via Wikipedia

Floriade is een Nederlands wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar wordt georganiseerd. Initiatiefnemer Marc de Rooij startte vier jaar geleden met de ontwikkeling van een concept om de tentoonstelling in 2022 naar Almere te halen, met als uitgangspunt de… Lees verder

Ontwerp voor de nieuwe stadsentree van Den Haag (bron: persbericht Den Haag)

Den Haag gaat de komende maanden flink investeren om het uiterlijk van de hoofdentree van de stad te verbeteren. Binnen een jaar moet de Utrechtsebaan – die nu nog veel weg heeft van een snelweg – een groener en veiliger… Lees verder

Kwakersplein in Amsterdam West (Bron: Wikipedia - Kaz Alting)

De VVD fractie van het stadsdeel Amsterdam West roept het Dagelijks Bestuur op niet verder te bezuinigen op het stadsonderhoud. Volgens de partij is dit onderhoud namelijk essentieel voor de levenskwaliteit binnen het stadsdeel en behoort het dan ook tot… Lees verder

Rivier de Maas in het Limburgse Maastricht (Bron: Wikipedia - Michiel Verbeek)

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd 135 miljoen euro te gaan investeren in een verbetering van de waterveiligheid in het Limburgse gebied Ooijen-Wanssum. Het geld zal onder meer ingezet worden bij de aanleg van nieuwe dijken en… Lees verder