Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

Kwakersplein in Amsterdam West (Bron: Wikipedia - Kaz Alting)

De VVD fractie van het stadsdeel Amsterdam West roept het Dagelijks Bestuur op niet verder te bezuinigen op het stadsonderhoud. Volgens de partij is dit onderhoud namelijk essentieel voor de levenskwaliteit binnen het stadsdeel en behoort het dan ook tot… Lees verder

Rivier de Maas in het Limburgse Maastricht (Bron: Wikipedia - Michiel Verbeek)

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd 135 miljoen euro te gaan investeren in een verbetering van de waterveiligheid in het Limburgse gebied Ooijen-Wanssum. Het geld zal onder meer ingezet worden bij de aanleg van nieuwe dijken en… Lees verder