Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

tiny forest nederland

IVN is op zoek naar partnergemeenten voor het planten van een Tiny Forest. IVN Natuureducatie gaat namelijk 100 minibossen ter grootte van een tennisveld aanleggen vóór 2021. IVN wil met 24 partnergemeenten samenwerken om dit doel te realiseren. Hiervan worden… Lees verder

china groene stad bomen planten koolmonoxide

Een groene stad is niet alleen een stad vóór bewoners, maar vooral een stad dóór bewoners. De uitdijende steden zijn dynamisch en uitdagend voor mensen, maar zij voldoen niet als het gaat om de gezondheid van mensen. O verigens ook… Lees verder

mantis ULV

Mantis ULV produceert al sinds 1975 slimme en zuinige spuittechnieken op gebied van onkruid en vele andere terreinen. In ruim 50 landen zijn de MANKAR systemen bekend voor het bestrijden van onkruid zonder toevoeging van water. Zonder druk, dus ook… Lees verder

technologie in stad smart city

Het moet groener en duurzamer, daar zijn de meeste mensen het over eens. Juist voor steden is dit een behoorlijke uitdaging. Laat je inspireren door deze 5 steden die tot de groenste steden ter wereld behoren.

bij openbare ruimte redden

De bij wordt met uitsterven bedreigd, wat tot grote schade aan de natuur zou kunnen gaan leiden. Van de 357 Nederlandse bijensoorten is de helft momenteel bedreigd. Gelukkig kunnen we ze een handje helpen: hoe maken we de openbare ruimte… Lees verder

Groene daken de oplossing voor biodiversiteit in de stad

Wereldwijd staat de biodiversiteit onder druk. Vooral in de stad is steeds minder braakliggend terrein en daardoor minder ruimte voor natuur. Rooftop Revolution wil het grootste braakliggende terrein benutten: de daken. Het bedrijf zet zich in om daken te vergroenen.

Column: Ieder dak zijn streekeigen vegetatie

Iedere streek kent zijn eigen vegetatie. In het veenweidegebied staan andere plantensoorten dan op de droge zandgronden. Toch ziet het openbaar groen er in alle steden hetzelfde uit. Een gemiste kans! Wat is er mooier dan de natuurlijke variatie van… Lees verder

zonnepanelen aanleggen Drenthe

De gemeente Coevorden verleende aan Solarfields en Energiestreek via een zogenaamde kruimelprocedure een tijdelijke vergunning voor de bouw van een zonnepark. Hiertegen werd bezwaar ingediend door een plaatselijke melkveehouder. In februari werd de melkveehouder in het gelijk gesteld en de… Lees verder

tiny forest nederland

Sinds 2015 komen er in Nederland steeds meer kleine bosjes bij in de stedelijke omgeving, de zogenaamde Tiny Forests. Een dichtbegroeid bosje van 200 vierkante meter.

gas van gas los

Er is vanuit het Rijk meer financiële en praktische hulp nodig voor het realiseren van aardgasvrije proefwijken, zo stellen de gemeentes waar de aangewezen wijken onder vallen. Bewoners van aangewezen wijken in Wageningen, Woerden en Utrecht moeten vóór 2030 aanpassingen… Lees verder