Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

De stad van de toekomst komt dichterbij

Steden zijn bezig zich voor te bereiden op de toekomst. Dankzij een speciale Kennisvragenbundel, gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, wordt deze toekomst steeds helderder.

Boombank

Op twaalf plekken rondom de binnenstad van Amersfoort zijn Boombanken geplaatst. De boombank is een mobiele stadsbank, waar iedere bezoeker of inwoner kan plaatsnemen en genieten van de omgeving.

Veilige en duurzame leefomgeving

Geen plantsoen, park, straat of nationale weg kan zonder bomen. Samen met het overige groen zijn bomen sfeerbepalend en helpen de leefomgeving te verbeteren. Ze werken waardevermeerderend op het onroerend goed én vangen fijnstof op.

Bomen Effectanalyse (BEA) 2.0

De Bomen Effectanalyse (BEA) is een methode om vooraf bij de bouw en herinrichting de effecten van het werk op de bomen op en rond de bouwlocatie in kaart te brengen.

Pas op voor de processierups

In de zomermaanden worden veel gebieden geplaagd door eikenprocessierupsen. De rups – die oorspronkelijk uit Zuid-Europa komt – komt sinds 1990 steeds vaker in Nederland voor.

Substraat op maat?

Het aantal daktuinen neemt de laatste jaren sterk toe. Dat is fijn voor de mensen die er gebruik van kunnen maken, maar er zijn meer positieve effecten te melden.

Recordhoeveelheid xtc-afval in Noord-Brabantse bossen

Er is nog nooit zoveel chemisch xtc-afval gedumpt in de Noord-Brabantse bossen als in 2016. In heel Nederland werden vorig jaar op 177 plekken afval uit drugslabs gedumpt, iets wat zeer schadelijk is voor de natuur en het milieu.

Resultaten onaangekondigde controle stemmen positief

Stichting Groenkeur is tevreden over de eerste resultaten van de onaangekondigde controles. In totaal zijn 155 aspecten bij 50 bedrijven gecontroleerd. Dit leverde een score op van 85% goed tot zeer goed.

Aanpak ‘Integrale Groene Stad’, noodzaak voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte

Op 5 april 2017 organiseert AcademyNL voor beleidsmedewerkers van gemeenten en provinciale overheden haar Academy Briefing: ‘Integrale Groene Stad’.

Nieuwe Oeverroute Purmerend

Met de nieuwe Oeverroute kunnen de inwoners van Purmerend kennis maken met de ‘natte’ natuur in hun eigen woonomgeving.