Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

Siemens gaat windenergie opslaan in rotsmassa

De Duitse industriegigant Siemens heeft een nieuwe methode ontwikkeld om energie uit windmolens op te slaan in rotsmassa. Deze nieuwe methode is goedkoop, snel inzetbaar en duurzaam.

Hip Groen beschoeiing type Delfland

Onlangs heeft HIP Groen uit Driebruggen een nieuw model combi-beschoeiing in productie genomen. Dit nieuwe type met de naam Delfland is geschikt voor toepassingen tot 400 mm boven de waterlijn.

Natuurgrillen stellen Vianen voor pittige uitdaging

Achter de naam Vianen gaat een historisch bolwerk schuil dat zich opmaakt voor een duurzame en klimaatbestendige toekomst.

De eerste standhouders op Future Green City 2016

29 november t/m 1 december vindt het Future Green City event 2016 plaats in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch. Tijdens dit vakevent kunnen duizenden bezoekers nieuwe mogelijkheden en ontdekken op het gebied van groen, bouw, infrastructuur, bodem, milieu, energie en water.

Rotterdam experimenteert met biologisch baggeren

Door het gebruik van het product Bio-Vase (biologische korrels) wordt de sliblaag in het water afgebroken en is er geen zwaar materieel nodig om het slib uit het water te halen en af te voeren.

Future Green City 2016

Naar aanleiding van het succes van vorig jaar is er in 2016 weer een editie van Future Green City, een evenement rondom de visie op het gebied van bouw, infrastructuur, water en groen.

’s Werelds grootste groene gevel in België

Sinds kort is Leersum in België een nieuw record rijker: aan de gevel van het pas geopende distributiecentrum van Nike groeit ’s werelds grootste groene gevel, LivePanel.

Meer groen in de stad

Met de huidige klimaatverandering is de behoefte aan meer groen in de stad nog groter. Maar met deze klimaatverandering komt ook de noodzaak aan nieuwe plantensoorten. Welke planten kunnen we waar verwachten?

Achterstallig onderhoud

Eén op de tien gemeenten bezuinigt te hard op het onderhoud van wegen, bruggen en openbaar groen. Hun resterende budget is te laag om het gestelde onderhoudsniveau te halen.

Groene gevel voor kantoorpand Sky Building

Sky building is een verzamelgebouw dat gelegen is in één van de meest bekende kantoorstraten van Antwerpen Berchem en wordt getransformeerd tot een hedendaagse en duurzame werkomgeving.