Natuur speelt de laatste tijd een belangrijke rol in het creëren van een plezierige  en sociale buitenruimte. Gemeenten houden zich de laatste tijd vooral bezig met groenadoptatie, natuurverzorging en burgerinitiatieven. Op De Openbare Ruimte vindt u het laatste nieuws op gebied van groen, natuur en groenbeheer.

Groen in de openbare ruimte

De kwaliteit van groen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Als het groen goed verzorgd is, zie je dat terug in bijvoorbeeld hogere prijzen van onroerend goed, maar ook een gezondere omgeving, tevreden bewoners, meer sociale cohesie. En niet te vergeten hoge natuurwaarden.

Professionele groenbeheerders hebben veel kennis in huis over hoe ‘goed’ groen te maken. De laatste jaren komt de mening van bewoners en bedrijven steeds meer om de hoek kijken: wat willen zij eigenlijk? Hoe zorg je voor betrokkenheid en participatie van burgers bij het beheer? Hoe houd je de kwaliteit op peil als er radicaal in de budgetten wordt gesneden? Het loont de moeite om daarover na te denken en een strategie voor te bepalen. Zie groen in het juiste perspectief!

Meer groen in de stad

Met de huidige klimaatverandering is de behoefte aan meer groen in de stad nog groter. Maar met deze klimaatverandering komt ook de noodzaak aan nieuwe plantensoorten. Welke planten kunnen we waar verwachten?

Achterstallig onderhoud

Eén op de tien gemeenten bezuinigt te hard op het onderhoud van wegen, bruggen en openbaar groen. Hun resterende budget is te laag om het gestelde onderhoudsniveau te halen.

Groene gevel voor kantoorpand Sky Building

Sky building is een verzamelgebouw dat gelegen is in één van de meest bekende kantoorstraten van Antwerpen Berchem en wordt getransformeerd tot een hedendaagse en duurzame werkomgeving.

Bezuinigingen leefomgeving nog niet merkbaar

Ondanks bezuinigingen in de openbare ruimte zijn inwoners nog steeds behoorlijk tevreden over hun woon- en leefomgeving. Gemiddeld geven ze hun gemeente nog steeds een rapportcijfer 6,7 voor de zorg voor hun woon- en leefomgeving.

De vijf mooiste stadsparken wereldwijd

Stadsparken zijn dé manier om natuur en mens te verenigen in de openbare ruimte. Midden in de drukke stad kunnen mensen genieten van de natuur, sporten, relaxen en meer. Wereldwijd zijn er schitterende stadsparken te vinden. Hieronder een selectie.

Operatie steenbreek023

Operatie Steenbreek is een landelijke actie met als doel mensen te enthousiasmeren hun tuinen te vergroenen. ook Haarlem doet mee aan deze campagne.

Fruit4Schools

Sinds vier jaar ontwikkelt WageningenUR in samenwerking met de gemeente Amsterdam verschillende concepten die zich richten op een positieve verandering van de levensstijl met als doel welvaartsziekten te verminderen.

Vergroening Amsterdamse daklandschap

Amsterdam telt 12 km2 aan, grotendeels ongebruikte, platte daken, terwijl daken de ideale oplossing bieden voor vergroening van de stad, hittereductie, waterberging en energieproductie.

Innovatie in onkruidbeheer

Onkruidbeheer is, mede door de discussie over het verbod op toepassing van chemische middelen, een innovatieve sector geworden. De productinnovaties van Weedheater zijn hier een voorbeeld van.

Green Magic Homes bouwt hobbit huizen

De kleine hobbit huisjes zijn een toeristische trekpleister in Nieuw Zeeland. Iedere fantasy-fan zou het liefst zelf in zo’n klein hol willen wonen. Met de geprefabriceerde huismodules van Green Magic Homes is dat nu mogelijk.