Deze categorie bespreekt het onderzoek naar aspecten die betrekking hebben tot de openbare ruimte, waaronder onderhoud, bezuinigingen, fuseren van gemeenten en nieuwe initiatieven. De resultaten worden doorgaans bijgestaan door adviesrapporten naar betrokken instellingen en organisaties.

 

Goede professionals maken het verschil

Kunnen jullie niet iemand leveren?’ Het is een vraag die regelmatig op Cyber adviseurs afkomt in het verlengde van het advieswerk. Om hierin behulpzaam te zijn, is dochteronderneming Cens-or twintig jaar geleden in het leven geroepen. Detachering, werving & selectie,… Lees verder

Eerste certificaten voor uitverkochte opleiding aardgasvrije gebouwen en gebieden

De eerste leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is met succes afgesloten. Met gepaste trots maken initiatiefnemers Duurzaam Gebouwd, Nieman en TVVL bekend dat bijna 20 deelnemers het certificaat behaalden.

Minder overlast door jongeren

Uit nieuw CBS-onderzoek blijkt dat Nederlanders veel minder last hebben van buurtoverlast. Met name de overlast door jongeren is gedaald.

Zorgwekkende luchtvervuiling in centrum Den Haag

Uit recentelijk onderzoek van adviesbureau Blossity, de Haagsche Schoolvereniging en de universiteit van Wageningen blijkt dat de luchtkwaliteit in Den Haag ver beneden peil is.

Wijkvermenging vergroot problemen

Probleemjongeren zijn niet gebaat bij een betere buurt; dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van Jaap Nieuwenhuis, Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Hittestress: een onderschat probleem

Wat is het heet. Wakker liggen door de warmte is nog het minste probleem. Hogere sterfte- en ziektecijfers, lagere arbeidsproductiviteit en meer agressie zijn ernstiger gevolgen van de hittestress die kan ontstaan tijdens een hittegolf.

Frisse scholen

Veel bestaande schoolgebouwen voldoen nog niet aan de hedendaagse eisen voor duurzaamheid en binnenklimaat. De vraag wie de gebouwen moet moderniseren leidt vaak tot discussies tussen gemeenten en schoolbesturen. Maar niet in Heerhugowaard en ‘s-Hertogenbosch.

Participatiecontract succesvol aanbesteed

Gemeente Leusden heeft als eerste in 2015 een participatiecontract succesvol aanbesteed. Dit participatiecontract is van groot belang vanwege de veranderende rol tussen overheid en samenleving, waarin de bewoners meer ruimte krijgen om zelf initiatieven op te pakken.

CEO’s tekenen Ambitieverklaring Duurzaamheid

De CEO’s van 24* bedrijven en organisaties in Zuidas waren afgelopen week in alle vroegte bijeen om deel te nemen aan het grote Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt. Aansluitend tekenden zij de Ambitieverklaring Zuidas 2015-2020.

Bewoners krijgen zeggenschap

Gemeente Dordrecht, BST (Buurt Service Team) en Stichting Wijk voor Wijk hebben, samen met een professionele groene partner, officieel de handen ineengeslagen met bewoners van de Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven te Dordrecht.