Deze categorie bespreekt het onderzoek naar aspecten die betrekking hebben tot de openbare ruimte, waaronder onderhoud, bezuinigingen, fuseren van gemeenten en nieuwe initiatieven. De resultaten worden doorgaans bijgestaan door adviesrapporten naar betrokken instellingen en organisaties.

 

Advies ruimtelijke ordening

Waarde toevoegen, dat is uiteindelijk waar we als professionals in de openbare buitenruimte voor zijn. Maar er is niet één waarde, er zijn heel veel waarden die afhankelijk van de situatie extra aandacht vragen. Voor het groen is biodiversiteit een belangrijke waarde maar welke waarden… Lees verder

De beste en slechtste steden voor automobilisten

Auto-onderdelenleverancier Mister Auto heeft zich gebogen over de verschillende factoren die dagelijks invloed hebben op autobestuurders. Het bedrijf verzamelde gegevens over het verkeer van honderden steden wereldwijd en heeft die samengevoegd een shortlist die uit 100 steden bestaat. Het resultaat… Lees verder

Angst voor explosieve rattenpopulatiegroei

Er zijn zorgen voor een explosieve groei van de rattenpopulatie als in 2023 de chemische bestrijding door particulieren verder aan banden wordt gelegd. De overlast van ratten neemt toe, bijvoorbeeld in Rotterdam worden steeds meer klachten ontvangen van inwoners, vooral… Lees verder

Goede professionals maken het verschil

Kunnen jullie niet iemand leveren?’ Het is een vraag die regelmatig op Cyber adviseurs afkomt in het verlengde van het advieswerk. Om hierin behulpzaam te zijn, is dochteronderneming Cens-or twintig jaar geleden in het leven geroepen. Detachering, werving & selectie,… Lees verder

Eerste certificaten voor uitverkochte opleiding aardgasvrije gebouwen en gebieden

De eerste leergang Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving is met succes afgesloten. Met gepaste trots maken initiatiefnemers Duurzaam Gebouwd, Nieman en TVVL bekend dat bijna 20 deelnemers het certificaat behaalden.

Minder overlast door jongeren

Uit nieuw CBS-onderzoek blijkt dat Nederlanders veel minder last hebben van buurtoverlast. Met name de overlast door jongeren is gedaald.

Zorgwekkende luchtvervuiling in centrum Den Haag

Uit recentelijk onderzoek van adviesbureau Blossity, de Haagsche Schoolvereniging en de universiteit van Wageningen blijkt dat de luchtkwaliteit in Den Haag ver beneden peil is.

Wijkvermenging vergroot problemen

Probleemjongeren zijn niet gebaat bij een betere buurt; dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van Jaap Nieuwenhuis, Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Hittestress: een onderschat probleem

Wat is het heet. Wakker liggen door de warmte is nog het minste probleem. Hogere sterfte- en ziektecijfers, lagere arbeidsproductiviteit en meer agressie zijn ernstiger gevolgen van de hittestress die kan ontstaan tijdens een hittegolf.

Frisse scholen

Veel bestaande schoolgebouwen voldoen nog niet aan de hedendaagse eisen voor duurzaamheid en binnenklimaat. De vraag wie de gebouwen moet moderniseren leidt vaak tot discussies tussen gemeenten en schoolbesturen. Maar niet in Heerhugowaard en ‘s-Hertogenbosch.