Deze categorie bespreekt het onderzoek naar aspecten die betrekking hebben tot de openbare ruimte, waaronder onderhoud, bezuinigingen, fuseren van gemeenten en nieuwe initiatieven. De resultaten worden doorgaans bijgestaan door adviesrapporten naar betrokken instellingen en organisaties.

 

Minder overlast door jongeren

Uit nieuw CBS-onderzoek blijkt dat Nederlanders veel minder last hebben van buurtoverlast. Met name de overlast door jongeren is gedaald.

Veertiende editie grootste vakbeurs voor openbare ruimte

Op woensdag 27 en donderdag 28 september 2017 is de 14e editie van de Dag van de Openbare Ruimte.

Zorgwekkende luchtvervuiling in centrum Den Haag

Uit recentelijk onderzoek van adviesbureau Blossity, de Haagsche Schoolvereniging en de universiteit van Wageningen blijkt dat de luchtkwaliteit in Den Haag ver beneden peil is.

Wijkvermenging vergroot problemen

Probleemjongeren zijn niet gebaat bij een betere buurt; dit blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek van Jaap Nieuwenhuis, Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

‘Geen enkele gemeente al echt duurzaam’

Op 12 oktober 2016 is er in Utrecht een actieve netwerkmiddag over BIDON. BIDON ontwikkelt een gemeenschappelijke voorziening waarmee bodemonderzoeksgegevens gedeeld en hergebruikt kunnen worden.

Hittestress: een onderschat probleem

Wat is het heet. Wakker liggen door de warmte is nog het minste probleem. Hogere sterfte- en ziektecijfers, lagere arbeidsproductiviteit en meer agressie zijn ernstiger gevolgen van de hittestress die kan ontstaan tijdens een hittegolf.

Frisse scholen

Veel bestaande schoolgebouwen voldoen nog niet aan de hedendaagse eisen voor duurzaamheid en binnenklimaat. De vraag wie de gebouwen moet moderniseren leidt vaak tot discussies tussen gemeenten en schoolbesturen. Maar niet in Heerhugowaard en ‘s-Hertogenbosch.

Participatiecontract succesvol aanbesteed

Gemeente Leusden heeft als eerste in 2015 een participatiecontract succesvol aanbesteed. Dit participatiecontract is van groot belang vanwege de veranderende rol tussen overheid en samenleving, waarin de bewoners meer ruimte krijgen om zelf initiatieven op te pakken.

CEO’s tekenen Ambitieverklaring Duurzaamheid

De CEO’s van 24* bedrijven en organisaties in Zuidas waren afgelopen week in alle vroegte bijeen om deel te nemen aan het grote Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt. Aansluitend tekenden zij de Ambitieverklaring Zuidas 2015-2020.

Bewoners krijgen zeggenschap

Gemeente Dordrecht, BST (Buurt Service Team) en Stichting Wijk voor Wijk hebben, samen met een professionele groene partner, officieel de handen ineengeslagen met bewoners van de Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven te Dordrecht.