In deze categorie wordt de nadruk gelegd op de verlichting in de openbare ruimte, zoals lantaarnpalen in stedelijke gebieden of parken. Deze zijn gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verhogen van het gevoel van veiligheid. Openbare verlichting wordt ook steeds vaker ingezet met decoratieve doeleinden.

Decoratieve verlichting in de openbare ruimte

Openbare verlichting hoeft tegenwoordig niet alleen een functioneel doel te hebben, het kan ook decoratieve doeleinden hebben, zoals de hoofdingang van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis of de hoge lichtmasten in de binnenstad van Alkmaar. Tevens is de duurzaamheid en energiebesparing een belangrijk aspect in het plaatsen van verlichting in de openbare ruimte.

Vleermuis (bron: Wikimedia Commons - Gilles San Martin)

De gemeente Utrecht gaat een proef opzetten met het gebruik van vleermuisvriendelijke verlichting in het Spoorzoompark in Overvecht. De zogeheten ‘batlamps’ zendt een speciaal soort licht uit waar de vleermuizen minder gevoelig voor zijn.

Lichtmast op zonne- en windenergie (bron: Gemeente Rotterdam)

In een poging de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten te bevorderen heeft Rotterdam aangekondigd zelf meer te gaan investeren in duurzame producten. Zo schaft de gemeente onder meer vijf nieuwe lichtmasten aan die zelfstandig gaan functioneren op zonne- en windenergie.

De TubeLED armatuur.

Het is wachten totdat de kou ons land uit is, maar de lente is aangebroken dus daarmee het fietsseizoen ook. In 2013 gaan gemeenten fietsonveilige situaties aanpakken om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is een van de afspraken die… Lees verder

Lichttoren te Eindhoven (bron: Wikimedia Commons - Lempkesfabriek)

De stad Eindhoven wil uitgroeien tot een proeftuin voor slimme openbare verlichting. Doelstelling is om de verlichting in de openbare ruimte op een dusdanige wijze vorm te geven dat zij een bijdrage vormt aan de kwaliteit van het leven in… Lees verder

LED verlichting voor de openbare bibliotheek van Tilburg (bron: Wikimedia Commons - Coenen)

Op maandag 4 maart is de Themacommissie Leefbaarheid van de gemeente Tilburg akkoord gegaan met de vroegtijdige vervanging van ruim 2.200 straatlampen door energiezuinige LED verlichting. In totaal wordt 5% van alle stadslampen vervangen, een maatregel waarmee de Noord-Brabantse stad… Lees verder

Pre-proef met LED verlichting langs waterkant (bron: ROADLED)

Rijkswaterstaat is bezig met experimenten om de walkant van het kanaal Gent-Terneuzen voortaan te verlichten met energieneutrale LED verlichting. Aan fabrikanten Tebezo en ROADLED is gevraagd om gedurende twee maanden een proef op te zetten, op basis van acht constructies,… Lees verder

De Diezerstraat in Zwolle.

Het experiment met de Bedrijven Investeringzones (BIZ) zorgt ervoor dat ondernemers makkelijker samen afspraken kunnen maken over afvalinzameling, het aanbrengen van extra verlichting en het verbeteren van de beveiliging. Dergelijke plannen mislukken vaak omdat één of enkele ondernemers niet willen… Lees verder