In deze categorie vindt u niet alleen plannen of ontwerpen voor projecten in de openbare ruimte, maar ook van het groene landschap. Gemeentelijke omgevingsvisies, ontwikkelingen in nieuwe of bestaande projecten en actieprogramma’s om mensen te laten investeren in de sociale ruimte passeren de revue.

  $catname category image

  Plannen en projecten met betrekking tot stedelijke gebieden. Onder meer reorganisatie van de binnenstad, maar ook initiatieven om duurzaamheid in een stad te bevorderen.

  $catname category image

  Voor alles binnen de openbare ruimte met betrekking tot architectuur. Bijzondere projecten om de buitenruimte op te schonen en bedrijven en instellingen een eigen identiteit te gunnen.

  $catname category image

  Over de ontwikkeling van openbare kunstwerken en constructies in de buitenruimte, zoals hoogspanningslijnen en windmolens.

Cover van Uitgeschreven ruimte.

In de publicatie Uitgeschreven ruimte toont het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc) de werken van zeven duo’s beeldend kunstenaars en schrijvers. De publicatie geeft inzicht in het samenwerkingsproces en schetst een beeld van de kansrijke samenwerkingen voor iedereen die… Lees verder

Collage De Centrale As met Orionplas.

Het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg krijg een nieuwe bestemming. Gemeente Katwijk en het RVOB werken samen in Project Locatie Valkenburg om een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatielocatie in de Randstad te realiseren. De gemeente nodigt iedereen uit mee te helpen denken… Lees verder

Duurzame stadsplanning (Bron: GPR Stedenbouw - W/E adviseurs)

De stadsregio Nijmegen Arnhem, het Utrechtse bureau W/E Adviseurs en de Omgevingsdienst Midden-Holland hebben een subsidie van de Europese Unie voor duurzame stedenbouw in de wacht gesleept. In samenwerking met zeven andere Europese regio’s gaan deze organisaties nu deelnemen aan… Lees verder

Stadhuis Apeldoorn (bron: Wikipedia - Camiel Coenen)

De gemeente Apeldoorn is begonnen met de herinrichting van de openbare ruimte in de Binnenstad Noord, met onder meer de vervanging van het straatmeubilair en de uitbreiding van het voetgangersgebied. De werkzaamheden moeten resulteren in een ‘kwaliteitsimpuls’ voor de hele… Lees verder

Kassen in het Westland (Bron: Wikipedia - CCby)

De nieuwe sloopregeling ‘Ruimte voor Ruimte’ is een groot succes in Noord-Holland. Inmiddels is een gebied ter grootte van 150 voetbalvelden aangemeld voor sloopwerkzaamheden, zo bleek gisteren uit de presentatie van het nieuwe jaarrapport van het project.

Elf organisaties bundelen hun krachten in USP Age.

Op 15 november wordt het convenant Urban Strategic Planning for Active and Healthy Ageing (USP Age) ondertekend door elf organisaties met verschillende disciplines. USP Age gaat onderzoeken hoe initiatieven en ingrepen op het gebied van stedenbouw, woningbouw en inrichting van… Lees verder

Een luchtfoto van Rotterdam. Beeld door Debot via Wikipedia.

Uit het rapport ‘Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw’ van ABF Research blijkt dat landelijk €240 miljoen per jaar aan rijksgeld nodig blijft voor stedelijke vernieuwing en krimp. Zonder dit geld zijn gemeenten niet in staat de noodzakelijke investeringen te doen… Lees verder

Logo van de provincie Noord Holland

De provincie Noord-Holland start deze maand met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe investering in de binnenstedelijke woningbouw. De studie moet onder meer uitwijzen hoe de kosten van het binnenstedelijk bouwen zich verhouden tot die van de projecten… Lees verder