Plannen en projecten met betrekking tot stedelijke gebieden. Onder meer reorganisatie van de binnenstad, maar ook initiatieven om duurzaamheid in een stad te bevorderen.

Luchtfoto van Leiden (bron: Wikipedia - Debot)

Groen Links wil de binnenstad van Leiden beter bereikbaar maken door de aanleg van een kabelbaan. De nieuwe verbinding moet lopen van station Leiden Lammenschans tot het Bio Science Park, met haltes in het centrum en op station Leiden Centraal.

Praktijkdag Consument & Binnenstad

De Praktijkdag Consument & Binnenstad vindt plaats op dinsdag 5 maart in Eindhoven, benoemd tot Beste Binnenstad van 2011 – 2013. Tijdens dit evenement kijken landelijke en lokale binnenstadspartijen door de ogen van de consument naar de binnensteden om kritische… Lees verder

Ontwerp mee aan de toekomst van Haarlem

Haarlemmers kunnen tot 4 februari 2013 mee ontwerpen aan de ‘Structuurvisie Openbare Ruimte’ (SOR). “De visie geeft aan welke ontwikkelingen in de openbare ruimte de komende dertig jaar wel en niet gewenst zijn als we ervoor willen zorgen dat mensen… Lees verder

Grote Mark in de historische binnenstad van Groningen (bron: Wikipedia - Mrmiddel)

Het college van Burgemeesters en Wethouders van Groningen gaat extra maatregelen treffen om het historische karakter van de binnenstad beter te beschermen. Zo komen er strengere toezichtseisen voor de nieuwbouw in het beschermde gebied. Het college komt hiermee tegemoet aan… Lees verder

Aanleg van de wijk Waterdonken in Breda (bron: Wikipedia - G. Lanting)

Nederlandse gemeenten kiezen er steeds vaker voor om hun bouwgrond direct aan particulieren te verkopen. Op deze manier halen ze meer inkomsten binnen en wordt er bovendien sneller begonnen met bouwen. De nieuwe methode betekent echter slecht nieuws voor de… Lees verder

Een impressie van duurzaam Locatie Valkenburg. Door: BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, Rotterdam.

Project Locatie Valkenburg, de ontwikkeling van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk tot aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied, is gestart met een BREEAM certificeringstraject. Dit is een onafhankelijk keurmerk dat wordt ingezet om de duurzaamheidsprestaties van het ontworpen plangebied inzichtelijk te… Lees verder

Collage De Centrale As met Orionplas.

Het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg krijg een nieuwe bestemming. Gemeente Katwijk en het RVOB werken samen in Project Locatie Valkenburg om een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatielocatie in de Randstad te realiseren. De gemeente nodigt iedereen uit mee te helpen denken… Lees verder

Duurzame stadsplanning (Bron: GPR Stedenbouw - W/E adviseurs)

De stadsregio Nijmegen Arnhem, het Utrechtse bureau W/E Adviseurs en de Omgevingsdienst Midden-Holland hebben een subsidie van de Europese Unie voor duurzame stedenbouw in de wacht gesleept. In samenwerking met zeven andere Europese regio’s gaan deze organisaties nu deelnemen aan… Lees verder

Stadhuis Apeldoorn (bron: Wikipedia - Camiel Coenen)

De gemeente Apeldoorn is begonnen met de herinrichting van de openbare ruimte in de Binnenstad Noord, met onder meer de vervanging van het straatmeubilair en de uitbreiding van het voetgangersgebied. De werkzaamheden moeten resulteren in een ‘kwaliteitsimpuls’ voor de hele… Lees verder