Wijs met water

Dit bericht is geplaatst op 9 juli 2019 in Ontwerp en ruimtelijke plannen
Deel deze pagina

STRAAT INGEVEEGD OPGELEVERD

De afgelopen maanden werd duidelijk dat opvangen van hemelwater geen overbodige luxe is. Na een droge, hete zomer in 2018 was het voorjaar van 2019 droog, heel droog. De nodige aanvulling van het lage grondwaterpeil bleef uit. Vervolgens werd het voorjaar afgesloten met zware regenval in sommige delen van het land, met plaatselijk grote overlast tot gevolg.

Om op de veranderingen te anticiperen, biedt de aanleg van nieuwe wijken kansen. De fase van woonrijp maken is het moment bij uitstek om de wijk klimaatbestendig te maken.

Ede

De gemeente Ede heeft samen met de inwoners van de gemeente een knelpuntenkaart opgesteld. Knelpunten waar in het verleden in meer of mindere mate sprake is geweest van wateroverlast. Naast het bewustmaken van de inwoners door middel van operatie steenbreek waarbij het vergroenen van tuinen en pleinen centraal staat, koppelt de gemeente Ede alle nieuwbouw standaard af.

Robuust

ROBUUST – DRAINVOEGEN RONDOM

Zo ook de nieuwe wijk Smachtenburg in Harskamp. De eerste fase is in 2017 aangelegd. Door drainvoegen in de rijbaan en de parkeervakken is het afkoppelen gerealiseerd. Het tweede deel van de wijk is onlangs door Aannemersbedrijf Gebra Infra bv woonrijp opgeleverd.

Gekozen is voor eenzelfde robuuste oplossing waardoor een uniform straatbeeld ontstaat in de hele wijk. De betonstraatstenen zijn aan alle zijden omsloten door drainvoegen. Robuust ook omdat er geen risico bestaat van vervuiling/dichtslibbing van de onderliggende fundering. Zand en slib blijft boven op de voegen liggen en is daarmee bereikbaar voor de stadsreiniging. De fundering blijft daardoor functioneren zoals bedoeld.

Werking

De naaldvilt voegen zorgen voor snelle afstroom van het hemelwater naar de onderliggende lagen. Een snelle horizontale spreiding van het water wordt bereikt door de relatief open structuur van de vlijlaag bestaand uit 2-6 millimeter niet kalkhoudend split. Daarna wordt het water geborgen in de fundering van menggranulaat met circa 30% holle ruimte. Vervolgens infiltreert het hemelwater in de onderliggende bodem. Verdroging van de bodem en een te lage grondwaterstand wordt hiermee tegengegaan.

Toekomst

SPLIT 2-6 OP FUNDERING 4-32

Het klimaat verandert. Drainvast verandert mee. Nieuwe oplossingen voor het afkoppelen van particulier terrein bevinden zich in de testfase en worden eind 2019 verwacht. Wilt u meer weten? Stuur een mail naar info@drainvast.nl.


Deel deze pagina