De laatste ontwikkelingen op het gebied van openbaar water worden in deze categorie behandeld. Er wordt aandacht besteed aan onder meer nieuwe initiatieven om waterschappen te bevorderen en aan producten voor watervoorziening in de openbare ruimte. Ook afvalwaterketens komen ter sprake.

CO2-vriendelijke riooolbuizen

Nijmegen heeft een primeur. Sinds vorige week is ze namelijk de eerste stad in Nederland met CO2-vriendelijke rioolbuizen in de grond.

Gelijkwaardig partnership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Grote prestigieuze bouwprojecten zijn vaak de paradepaardjes van stad of land. Keerzijde is dat veel van dergelijke projecten kampen met forse budgetoverschrijdingen, met als resultaat de nodige frustraties bij opdrachtgever, aannemer en de belastingbetalende burger. Dat het anders en beter… Lees verder

ACO introduceert nieuwe lijnafwateringssystemen

Door de klimaatverandering, krijgt Nederland in komende jaren steeds vaker met extreem weer te maken. Dit betekent niet alleen langere periodes van droogte, maar meer piekbuien. Om al dit water snel te kunnen afvoeren, hebben we duurzame en efficiënte afwateringsproducten… Lees verder

107 inzendingen in race voor Waterinnovatieprijs 2019

In de Week van Ons Water hebben meer dan honderd uitvinders hun innovatieve waterideeën ingezonden voor de Waterinnovatieprijs 2019. Variërend van een volledig afbreekbare mat die beschermt tegen erosie, tot baggeren met kleinschalige elektrische slibrobots. Ook is er tussen de… Lees verder

(d)rainwell – dakwater schoon de grond in

Het klimaat verandert, de gevolgen zijn steeds zichtbaarder in de directe leefomgeving. Zomer: zon, zee, strand, BBQ-en dat in Nederland, maandenlang. Maar ook: verlepte planten, bruin gras, bomen die al in augustus hun blad verliezen. Een stijging in het gebruik van kraanwater om de tuin groen… Lees verder

Miljoenennota biedt consistentie in het waterbeheer

De waterschappen zijn blij met de aandacht voor water in de Miljoenennota. Deze aandacht is hoognodig, want de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, zetten het werk van de waterschappen op scherp. De Unie van Waterschappen roept op om in… Lees verder

Cursus Klimaatadaptie in de stad bij Wateropleidingen

Op 4 september start de nieuwe cursus Klimaatadapatie in de stad bij Wateropleidingen. Wateroverlast door klimaatverandering komt steeds vaker voor. Met name hoosbuien zorgen voor grote schade en overlast tot gevolg. Deze cursus leert je om een stedelijke omgeving klimaatproof… Lees verder

Regendruppels (bron: Wikimedia Commons - Eloquence)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen hebben minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) per brief opgeroepen op korte termijn met geld te komen om schadelijke gevolgen van hoosbuien te kunnen aanpakken… Lees verder

waterschappen

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, pleitte op de Waterschapsdag voor strakke gezamenlijke afspraken om verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren. De jaarlijkse netwerkdag van de waterschappen met hun politiek-bestuurlijke netwerk stond op maandag 26 maart in… Lees verder

De productie van de windmolens in de Wieringermeer is gestaakt.

Tussen 2024 en 2030 wil het kabinet nieuwe windparken op zee bouwen. Samen met de bestaande windparken moeten deze 40% van ons totale energieverbruik gaan opleveren.