Wetsbesluiten en -bepalingen met betrekking tot de openbare ruimte zijn een aantal onderwerpen waar deze categorie zich op richt. Onderwerpen als investeringen, groenadoptie, ontwikkelingen bij gemeentelijke klachten en bezuinigingen komen veelvuldig aan bod. Ook de nieuwe Omgevingswet en andere wetsbesluiten zullen de revue passeren.

Wetsvoorstel Omgevingswet

Veel regels van ruimtelijke plannen zijn tegenwoordig gecompliceerd en onbegrijpelijk. Met de intrede van de wetsvoorstel Omgevingswet wil het kabinet ruimtelijke projecten juist minder gecompliceerd maken  en zodoende ervoor zorgen dat deze projecten sneller starten.

Tweede Kamer stemt in met spoedwet stikstof

Een  kleine meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met de spoedwet van minister van Landbouw Carola Schouten om de stikstofproblemen aan te pakken. Naast de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie), steunden 50PLUS, SGP en oud-VVD-Kamerlid Wybren van Haga… Lees verder

Invoeringsdatum Omgevingswet opgeschoven

In de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden, is het bereiken en in stand houden van een gezonde leefomgeving opgenomen als een van de doelen. Om overheden handvatten te geven hoe ze gezondheid kunnen integreren… Lees verder

De 10 vreemdste regels in de openbare ruimte wereldwijd

De openbare ruimte is van iedereen en dat moet zo blijven. Om alles in goede banen te leiden zijn er natuurlijk wel regels nodig. Toch slaan sommige landen misschien een beetje door in dit soort regels. Hieronder een lijst van regels in de openbare ruimte waarvan je in eerste instantie misschien niet zult geloven dat ze waar zijn.

Invoeringsdatum Omgevingswet opgeschoven

Minister Schultz heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet definitief is opgeschoven naar 1 januari 2021. Tot op dit moment werd de invoering verwacht in 2019. De brief bevat ook duidelijkheid over de planning van de inwerkingtreding.

Woonlasten in grote gemeenten voor het eerst omlaag

In 38 Nederlandse gemeenten betalen inwoners dit jaar minder aan gemeentelijke woonlasten dan in 2016. Voor het eerst sinds 2002 dalen de gemeentelijke lasten.

Goed ontworpen stad draagt bij aan gezond oud worden

Een goed ontworpen stad kan bijdragen een ‘healthy ageing’, zo bleek tijdens de seminar ‘Nieuwe woonvormen & Healthy Ageing’. Zorgprofessionals, wetenschappers, politici en financiers spraken hier over de invloed van de omgeving op gezond oud worden.

‘Geen enkele gemeente al echt duurzaam’

Geen enkele gemeente in Nederland is echt duurzaam, zeggen de opstellers van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex bij de presentatie van de index voor 2016. Er wordt rekening gehouden met 24 indicatoren.

Ontwikkelstrategie Schiekwartier vastgesteld

De gemeenteraad van Schiedam heeft ingestemd met de ontwikkelstrategie voor het Schiekwartier, een uitwerking van de winnen- de inzendingen uit de Europan-12-competitie in 2013.

Verkeersveiligheid neemt af; verzekeraars pleiten voor Deltaplan

Het aantal ongelukken is afgelopen jaar in Nederland toegenomen. Verzekeraars pleiten nu voor een Deltaplan verkeersveiligheid.

Omgevingswet in uitvoering | 17 november 2016

Praktijk en inspiratie om aan de slag te gaan!