Deze categorie behandelt nieuws en plannen in de Nederlandse woningmarkt, over de ontwikkeling van grondprijzen, de huursector, Nederlands vastgoed en het verkoop van nieuwbouwhuizen. Met de woningmarkt wordt ook wel het aantal beschikbare koopwoningen in een bepaald gebied bedoeld.

Nederlands woningmarkt

In de woningmarkt zijn verschillende spelers actief, waaronder de overheid, woningcorporaties en grote marktpartijen, maar ook particulieren. Berichtgeving over de woningmarkt betreft doorgaans het nemen van maatregelen om woningleegstand te beperken en om huurders te beschermen.

Ruimtelijke kwaliteit Amsterdam Nieuw-West op het spel door bouwprojecten

Door de hoge woningnood in Amsterdam wordt er te veel nadruk gelegd op nieuwe bouwprojecten en te weinig op verbeteringen van bestaande voorzieningen en openbare ruimte. Dat schrijven vijf experts in Nieuw-West: parkstad of stadswijk. 

Gemeente Steenbergen bouwt 40 energiezuinige huurwoningen

De Brabantse gemeente Steenbergen bouwt, in samenwerking met woningcorporatie Stadlander, 40 energiezuinige huurwoningen. De zogeheten Finch-woningen worden in de wijk Buiten de Veste gebouwd.

Verduurzamingsmaatregelen bestaande woningen niet effectief genoeg

Steeds meer Nederlandse gemeenten gaan de bouw van zogeheten Tiny houses toestaan of moedigen het zelfs aan. Deze alternatieve woonmethode is overgewaaid vanuit de VS en wint hier snel populariteit.

Amsterdamse woningmarkt in crisis

De Amsterdamse woningmarkt staat al tijden bekend als een extreme markt, met een hoge vraag en hoge prijzen. Sinds vorig jaar zijn de huizenprijzen ruim 22% gestegen. 

2015 topjaar voor woningmarkt

Het aantal hypotheekregistraties door het Kadaster (bijna 71.800) en het aantal transacties van koopwoningen (ruim 52.400) in het vierde kwartaal van 2015 overtreffen de cijfers in hetzelfde kwartaal van voorgaande jaren ruimschoots.

Onderzoeksplicht voor galerijflats

In 2011 is bij een flat in Leeuwarden een galerijvloer bezweken. Sindsdien is bij veel soortgelijke galerijflats al vrijwillig onderzoek uitgevoerd naar de galerijvloeren en balkons.

Nieuwe Woningwet

Slechts een kleine 10% van de gemeenten is volledig voorbereid op de nieuwe Woningwet die op 1 juli is ingegaan. De overgrote meerderheid is onvoldoende of zelfs helemaal niet voorbereid. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en adviesbureau Companen.

Het aantal hypotheekaanvragen en feitelijk afgesloten hypotheken zijn in het eerste kwartaal van 2015 teruggelopen tot rond de 50.000. Ook het aantal transacties van koopwoningen (ruim 34.500) betekent een flinke daling ten opzichte van het vorige kwartaal.

50.000 nieuwbouwwoningen in 2017

BouwKennis, leverancier van markt- en marketinginformatie, schat dat er in 2017 meer dan 50.000 nieuwe woningen opgeleverd zullen worden. Deze schatting baseert het bedrijf onder andere op het toegenomen aantal aangevraagde bouwvergunningen.

Grote Europese vraag naar gezonde woningen

Wanneer het gaat om woonomgeving, vinden Europeanen uit twaalf verschillende landen frisse lucht en daglicht in huis het belangrijkst voor hun gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek van Healthy Homes Barometer, in opdracht van de Velux Groep.